výstava Strkovské meteority

výstava Strkovské meteority


6 panelů ve vestibulu KD U Boudů představuje his torii a výsledky pátrání po pádu Strkovských meteoritů v roce 1753 u obce Strkov u Plané nad Lužnicí:

  • Strkovské meteority - Začátek pátrání
  • Strkovské meteority - První zprávy
  • Strkovské meteority - Dobový popis pádu
  • Strkovské meteority - Pozdější popisy
  • Strkovské meteority - Meteority v muzeu
  • Strkovské meteority - Výsledky pátrání

výstavu uspořádal: Hvězdárna Františka Pešty a Klub U Boudů
graficky sestavil: Petr Bartoš
autor textů: František Pešta a Petr Bartoš
fotografie: archiv Hvězdárny Fr. Pešty