5.3.2019 - křeslo pro hosta s Jiřím Grygarem - Mé cesty ke hvězdám

5.3.2019 - křeslo pro hosta s Jiřím Grygarem - Mé cesty ke hvězdám

 

Moderovaná beseda s předním českým astrofyzikem RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. o jeho cestách po astronomických observatořích světa. V jeho vyprávění navštívíme pampu v Argentině, ESO v Chile, Dilli, Bombaj, Pune a Bubaneshwar v Indii, 6m teleskop v Zelencukske na Kavkaze a 2m teleskop v Azerjbadzanu. Zavítáme i Dominion Astrophysical Observatory v Kanadě a astronomické observatoře v Arizoně. Zastavíme se v Ženevě, u největšího nukleárního urychlovače světa. V debatě určitě představíme i některá významná jména astronomů - cestovatů jako například Milana Rastislava Štefánika, prof. Zdeňka Kopala a dalších.
Večerem provází Štěpán Kovář z České astronomické společnosti

 

KDE: v KD U Boudů

KDY: 5.3.2019  19.30-21.00 

ZA KOLIK: 25,- Kč 

doporučujeme se registrovat ! může hrozit vyprodání sálu (předprodej vstupenek není, postačuje rezervace místa na tomto webu)

Jiří Grygar

17. 3. 1936
astronom, astrofyzik

RNDr. Jiří Grygar, CSc. je český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy, vůdčí osobnost české intelektuální scény. V roce 1997 mu Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) udělila cenu Kalinga.
Jiří Grygar v letech 1954–1957 studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně u prof. Martina Černohorského a doc. Luboše Perka, se kterými ho dodnes pojí velké přátelství. V roce 1959 nastoupil na Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, kde vystudoval obor astronomie. Následně pak pokračoval interní vědeckou aspiranturou na Astronomickém ústavu v Ondřejově, kam v roce 1963 nastoupil jako vědecký pracovník. V roce 1980 odešel do Fyzikálního ústavu Akademie věd, kde působil v různých odděleních: Oddělení fyziky nízkých teplot (1980-1991), Sekce elementárních částic (1991–2000) a Centrum částicové fyziky (od r. 2000).
Dr. Grygar publikoval více než 200 odborných prací, kdy předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika. Vedle vědecké dráhy je také neúnavným popula-rizátorem vědy – je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů. Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů.
Za svoji vědeckou a popularizační činnost získal mnoho cen. V roce 2011 obdržel nejvyšší ocenění České astronomické společnosti Cenu Františka Nušla a o rok později pak Medaili Učené společnosti České republiky. Štědře honorovanou Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2009 z důvodů soustavného poškozování zájmů a dobrého jména Akademie věd ČR odmítl.
Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. 10. 1971. Od roku 2004 je čestným předsedou České astronomické společnosti.

 

Keš: GC6ECGQ