Adopce

Je možné, že jste již setkali s různými druhy adopcí. Tak např. nejběžnější formou adopce je adopce dětí, myšleno fyzická, pak také adopce dětí na dálku, myšleno více méně finanční. Před dvaceti lety se nám objevila adopce zvířat v zoologických zahradách, ... 

Proč ale nevyzkoušet adopci kulturní?   Zkusme společně adoptovat konkrétní kulturní akce nebo jen třeba jen typ kulturních akcí!

Po rozjezdu Klubu U Boudů je vidět pěkná řádka kulturních akcí, která by se dala v dalších letech výrazně rozšířit. Aby však bylo možné udržet cenově přijatelné vstupné, případně zařadit do kalendáře i finančně náročnější umělce, neobejde se to celé bez finančních příspěvků třetích stran. Pro tyto případy nabízíme možnost "adoptovat" konrétní kulturní akce nebo případně celou kulturní oblast. V zásadě se může jednat o dvě základní formy podpory, a to je poskytnutí daru (možnost zahrnout do daňového základu) nebo odkoupení služby (např. zakoupení určitého počtu vstupenek pro zaměstnance apod.). Jako odměnu pak můžeme nabídnout propagaci dárce při daných akcích (např. vyvěšení loga, uvedení odkazu na webu apod.). Pokud vás cokoli z tohoto zaujme, neváhejte se obrátit na náš klub: info@klububoudu.cz

K adopci

seznam kulturních akcí a aktivit k adopci - po kliknutí na položku se vám zobrazí podrobné údaje

 

Promítání filmů z festivalu "Jeden svět" 

     500,- Kč/promítání > podrobnosti

 

Adoptováno

seznam adoptovaných kulturních akcí a aktivit - po kliknutí na položku se vám zobrazí podrobné údaje

 

Promítání filmů z festivalu "Jeden svět" 

listopad 2013 > 4x500,- Kč > podrobnosti

jaro 2014 > 4x500,- Kč > podrobnosti

podzim 2014 > 4x500,- Kč > podrobnosti