Výstavy k zapůjčení

 

 
 

 

Podmínky zapůjčení a instalace

Výstavy je možné instalovat pouze do zasklených paspart nebo rámů s pevným podkladem, určen pro minimální rozměr 70x100 cm.
Výstavu je možné instalovat pouze do interiéru s vhodnou vlhkostí a  teplotou, a to tak aby nemohlo dojít k poškození vystavovaných materiálů.
Výstavu je možné instalovat pouze v dohodnutém termínu.
Veškeré náklady spojené s instalací, deinstalací, vystavením a dopravou vystavovaných materiálů jdou na vrub vystavovatele, nikoli Klubu U Boudů.
Vystavovatel plně odpovídá za vystavované materiály, při jejichž poničení účtuje Klub U Boudů veškeré náklady spojené s obnovením poškozených materiálů povýšené o penále 50%.

 

Zapůjčení si můžete objednat na webu spřátelené hvězdárny

https://www.hvezdarna-fp.eu/edicni-cinnost

 

K propagaci

 

Logo můžete použít k odkazu na naše stránky, případně k tištěným zprávám o našem sdružení.

Barevné logo:

Klub_logo_barva.png (161 kB)
Klub_logo_barva.gif (19 kB)
Klub_logo_barva.jpg (71 kB)

Černobílé logo:

Klub_logo_cb.png (162 kB)
Klub_logo_cb.gif (31 kB)
Klub_logo_cb.jpg (65 kB)