Agónie

11.04.2014 22:56

 

Počet hráčů : 3 až 6
Karty : francouzské 108 listů (2x 52 karet + 4 žolíky)
Hodnoty : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J-10,Q-10,K-10,A-11,žolík-20
Speciální karty :
2 - předchozí hráč bere 2 karty (ihned) - nepřebíjí se.
7 - následující hráč bere 2 karty, pokud nezahraje také 7, pak nebere nic ale následující bere 4 atd - přebíjí se.
8 - pokud hráč zahraje 8, musí vynést ještě jednu kartu, nemá-li další kartu tak líže. Může vynést i několik 8.
9 - pokud hráč zahraje 9, následující hráč nehraje - nepřebíjí se.
černé J - následující hráč bere 5 karet, tuto povinnost ruší vynesení červeného J.
červené J - ruší význam černého J.
A - mění barvu a zároveň otáčí směr hry.
Joker - následují hráč bere 6 karet. Lze ho vynést kdykoliv (i na A) - nepřebíjí se. Další hráč v pořadí pak může hrát také jokera, nebo A, nebo pokračuje ve hře podle karty která jokerovi předcházela.
 

Cíl hry

Zbavit se karet.
 

Pravidla

Rozdávající rozdá každému z hráčů 7 karet, a jednu kartu položí na stůl lícem navrch. Zbytek karet se položí na stůl a tvoří talón na lízání. Po shlédnutí listu, vynese hráč na výnosu kartu, která musí být stejné barvy nebo hodnoty, jako karta ležící na stole. Výjimku tvoří žolík a eso, které je možné vynést kdykoliv kromě na eso. Pokud hráč vhodnou kartu v ruce nemá nebo nechce-li ji vynést, vezme si jednu kartu z talónu a může ještě hrát. Pokud si vhodnou kartu nedolízl nebo stále nechce hrát, řekne dál a hraje další hráč v pořadí. Zvláštností této hry tedy je, že je možné odhazovat až po lízání. Kartu ovšem hráč nelíže, jestliže předtím lízal za 7, jokera, nebo černé J. Pokud některému hráči po odhození zbudou v ruce dvě nebo jedna karta, má povinnost hlasitě nahlásit pokaždé když tato situace nastane dvě karty nebo jedna karta. Nestihne-li to do okamžiku kdy další hráč odhodí nebo řekne dál, bere z talónu okamžitě jednu trestnou kartu. Pokud se talón vylíže, obrátí se odhozené karty, lehce zamíchají a položí se na stůl jako talón. Hra končí v okamžiku kdy se první hráč zbaví všech svých karet. Dále je možné stanovit, že balík odhozených karet se obrací pouze jednou (2× atd.) a pokud nikdo dřív hru neukončí, hra končí vylízáním talónu.

 

Hodnocení

Po skončení hry si hráči sečtou hodnoty karet které jim zbyly v ruce, a tyto hodnoty se zapíšou jako trestné body. Hraje se do předem dohodnutého počtu bodů (300, 500, 1000 …).