Autobus

15.04.2014 23:44

 

Počet hráčů : 2 až 10
Druh karet : 2× francouzské - 108 listů (4× žolík)
Sled karet : A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A,Joker (nahrazuje libovolnou kartu)
 

Cíl hry 

Hráči se snaží co nejdříve zbavit všech karet.
 

Pravidla hry

Rozdávající rozdá všem hráčům stejný počet karet. Zbydou-li nějaké karty, položí se na stůl jako talón.

Bez ohledu na jakékoliv pořadí mohou hráči brát až do jeho rozebrání libovolný počet karet z talónu, nebo vykládat na stůl postupky alespoň tří karet jedné barvy, trojice či čtveřice karet stejné hodnoty. Po vyložení nejméně jedné postupky, nebo trojice či čtveřice lze přikládat odpovídající karty k již vyloženým. Stejně tak je možné brát si libovolně celé skupiny karet, nebo jednotlivé karty (ty jen za předpokladu, že ve skupině karet zůstanou nejméně tři, v případě sekvence po sobě jdoucí karty). Žolíka je možné použít jako libovolnou kartu. Sehrávka končí, když se jeden z hráčů zbavil všech karet.

Hráči, kterým zbyly karty, si za každou z nich připočítají jeden trestný bod. Celkovým vítězem se stává ten hráč, který po předem stanoveném počtu her nasbíral nejméně trestných bodů.