Bakerův solitér

15.04.2014 23:39

 

Pravidla zaznamenal Martin Gardner. Naučil se hru od C. L. Bakera a sledoval její stopu až do dvacátých let, s největší pravděpodobností je však starší. Uplatňuje se při něm více než v jiných druzích pasiánsu hráčova strategická úvaha, schopnost promýšlet několik tahů dopředu. Na počítači se často můžete setkat s touto hrou pod názvem FreeCell.


Základní sestavaPočet hráčů: 1
Karty: francouzské - 52 listů


Cíl hry

Na čtyřech esových základech vybudovat vzestupné sekvence v barvě.
 

Základní sestava

Zamíchané karty se rozdají do sedmi řad lícovou stranou navrch. Prvních šest řad bude po osmi kartách a poslední řada bude mít jen čtyři karty. Karty v nižších řadách překrývají karty vyšších řad, ale vždy jen tak, aby bylo možné rozeznat hodnoty jednotlivých karet.
Vpravo nad touto sestavou budete budovat v průběhu hry vzestupné sekvence od esa po krále. Na levé straně pak potřebujete místo k odložení čtyř karet a to jednotlivě vedle sebe.

 

Pravidla hry

Rozehraná hraPostupným přemisťováním karet se snažíte uvolnit esa, která pak smíte odložit nad sestavu a postupným uvolněním a odkládáním následných vyšších hodnot na nich vybudovat vzestupné sekvence zakončené králi. Manipulace s kartami má však svá pevná pravidla.

Volnou kartu (tj. kartu, která není zakryta jinou kartou) smím přemístit na jinou volnou kartu, která však musí být odlišné barvy (černá/červená) a o jedna vyšší hodnoty. Je-li to možné, mohu kartu umístit na esový základ (je-li ovšem o jedna vyšší hodnoty a stejné barvy jako vrchní karta na esovém základu).
Jestliže hra vázne, je možné až čtyři karty dát dočasně stranou. Dočasně odložené karty pak ve vhodnou chvíli začleníme do budovaných sekvencí, případně je vyřadíme na esový základ.
Hra končí vítězstvím, podaří-li se nám vyřadit všechny karty na esové základy.