Budování série 100 keší

01.10.2017 14:04

 

V roce 2017 oslavujeme 100. výročí založení České astronomické společnosti. Je to natolik významný milník, že jsme si řekli: "To chce vymyslet něco unikátně bláznivého." Stovka let nás inspirovala k založení série mysterek, jak jinak, než o počtu 100 keší. I když, zas tak jednoduché to nebylo.

Tak tedy, nejprve jsme se rozhodli pro sérii 100 keší, což nebylo zas tak složité. Rozhodnutí je ale snazší než samotná realizace. Umístění keší v terénu je velmi příjemnou záležitostí, především v tak krásné krajině, jako je mezi Ondřejovem a Sázavou. Na druhou stranu příprava listingů pro 100 mysterek už tak snadnou záležitostí není. Přeci jen, 100 životopisů, 100 podobizen a téměř 400 kvízových otázek vyžaduje mnoho duševních sil.

 

Sto mysterek

Stovka připravovaných keší je věnována stejnému počtu významných astronomů působících v Čechách. Mnohé z nich nalezneme v historických záznamech České astronomické společnosti. Česká (později Československá) astronomická společnost (ČAS) byla založena v roce 1917 jako spolek sdružující zájemce o astronomii. Zde je nutné si uvědomit, že se celý proces založení odehrával v těžké době, kdy již třetím rokem probíhala První světová válka. Proto jsme se rozhodli, že ani nás nějaké drobné trable neodradí.

 

Dvousečná motivace

Rozhodujícím faktorem, od kterého se naše plány dále rozvíjely, bylo umisťování kešek v terénu. Vymýšlení míst pro kešky je úžasná zábava, tedy alespoň do chvíle, než se po publikaci keše začnou objevovat různé připomínky. Jednou se například, alespoň pro nás úžasně vtipný hint "vpravo od metru" nesetkal zrovna s pochopením. Ona je totiž tato keška umístěná v betonové opěrné zdi a nalevo od ní vyčnívá zabetonovaný svinovací metr. To by ale kačer musel nejprve mít správně spočítané souřadnice a tu zeď by musel najít, což se asi ne vždy povede. Nenechali jsme se ale odradit a podobné ptákoviny vymýšleli dál. Na druhou stranu, průběžně nás povzbuzovali pochvalné logy nejen na listingy, ale i na kvízové úlohy.

 

ukázka z článku v časopise PUBLISH 3/2017