Černý Petr

15.04.2014 20:16

 

Počet hráčů : 3 a více
Karty : Speciální - 33 listů
Hodnoty : 16 dvojic a jedna karta představující černého Petra
 

Cíl hry 

Zbavit se všech karet a nemít na konci hry černého Petra v ruce


Průběh hry 

Karty se rozdají pokud možno všem ve stejném počtu. Každý, kdo má v ruce dvojice shodných karet, odloží je stranou na stůl. Hráč po levici rozdávajícího začíná. Vytahuje z vějíře jeho karet, aniž by viděl o jaké karty se jedná, jednu kartu, kterou založí mezi své karty. Pokud se mu sejdou dvě shodné karty, odloží je ihned stranou. Hra takto pokračuje stále dokola.
Výhercem se stává ten hráč, který se jako první zbavil všech karet ze své ruky. Tím však hra nekončí. Pokračuje se dál v odkládání dvojic, do té doby, než zůstane ve hře jen hráč s kartou černého Petra. Jako trest se mu připisuje, někdy též namaluje na čelo, černá čárka.