Česká dáma

05.04.2014 12:57

 

 

Hrací potřeby

 • Hrací deska 8×8
 • 12 kamenů pro každého hráče (bílé a černé)

Počet hráčů

2

Pravidla

Cíl hry

 • Vyřadit všechny soupeřovy kameny.

  Výchozí situace

 • Kameny každého hráče jsou rozestavěny ve třech řadách, ob jedno pole. První kámen je v levém dolním rohu hrací desky.

  Hra

 • Hráči se v tazích pravidelně střídají. Začíná bílý.
 • Všechny kameny se pohybují vždy o jedno volné pole diagonálně vpřed. Jestliže na takovém poli stojí soupeřův kámen a další pole za ním ve směru tahu je volné, musí soupeřův kámen přeskočit a odklidit z desky.
 • Kámen, kterým hráč táhne, může provést i skoky vícenásobné. Mezi přeskakovanými soupeřovými kameny musí být vždy jedno pole volné a nesmějí stát těsně za sebou. Po každém dopadu lze změnit směr dalšího skoku. Vícenásobný přeskok je nutno provést v plném rozsahu. Při možnosti výběru z několik a vícenásobných přeskoků si smí hráč zvolit pro něj nejvýhodnější. Nemusí přeskočit největší možný počet kamenů. Dáma má přednost ve skákání.
 • Všechny kameny mají povolen pohyb i přeskoky pouze vpřed.
 • Skákání je povinné. Kdo přehlédne možnost skoku, ztrácí kámen, kterým měl skákat a soupeř tento kámen odstraní z desky.
 • Kámen, který dojde do poslední řady polí, stává se dámou. Dáma se vytvoří ze dvou kamenů položených na sebe.
 • Dáma může během tahu postoupit o jakýkoliv počet volných polí v libovolném směru. I dáma smí přeskočit jen osamělé soupeřovy kameny. Stojí-li těsně za sebou nebo je v cestě vlastní kámen, skok není možný. Při vícenásobném skoku mohou být mezery mezi přeskakovanými soupeřovými kameny libovolně velké a dáma smí dopadnout za ně na libovolné volné pole. Smí také po každém dopadu změnit směr dalšího skákání. Nesmí však přeskočit žádný kámen dvakrát. Přeskočené kameny jsou z desky odebrány teprve po dokončení celého vícenásobného skoku.

  Konec hry

 • Prohrává ten, komu nezbyl žádný kámen, nebo nemůže provést svými kameny žádný tah.
 • Hra končí nerozhodně, když se hráči na tom dohodnou, nebo když se vyskytne třikrát stejná pozice.

 

 

 1. Dáma je společenská hra pro dva hráče imitující boj dvou armád. Cílem hry je zničit nebo zajmout všechny figury soupeře, to znamená, že hráč, který nemůže hrát žádnou svou figurou, protože žádnou nemá nebo ji má zablokovanou (zajatou), prohrává.
 2. Dáma se hraje na desce o 64 polích, střídavě tmavých a světlých, přičemž hrací pole jsou jenom tmavá.
 3. Orientace desky - každý hráč má tmavé krajní pole desky po levé straně.
 4. Notace - v dámě se používá tzv. šachová notace, to jest řádky jsou označeny čísly od 1 do 8 a sloupce písmeny od a do h.
 5. Jednotlivé linie tmavých polí dotýkajících se rohem v jedné přímce se nazývají diagonály.
 6. Figury - v dámě jsou dva druhy figur: kameny a dámy. Dámou se kámen stane, jestliže se dostane na poslední řadu, to znamená bílý na pole b8, d8, f8 nebo h8 a černý na pole a1, c1, e1 nebo g1.
 7. Základní postavení - každý hráč má na začátku hry 12 kamenů v postavení na obrázku.
 8. Hru začíná hráč hrající bílými kameny a dále hráči táhnou střídavě.
 9. Chod figur: kameny chodí pouze vpřed po diagonále na volné sousední pole. Dáma může chodit na libovolné pole na diagonále libovolným směrem.
 10. Braní neboli skákání: kámen bere nepřátelskou figuru, jestliže se nachází před ním ve směru pohybu na sousedním poli diagonály a za ní na stejné diagonále se nachází další volné pole. Jestliže je za volným polem další nepřátelská figura a za ní znova volné pole, hráč musí pokračovat v braní a je to jeden tah. V případě, že kámen ukončí braní na poslední řadě, mění se v dámu, zůstane stát na daném poli a od příštího tahu se pohybuje jako dáma.
 11. Dáma bere nepřátelskou figuru, jestliže se nachází na stejné diagonále a za ní je alespoň jedno volné pole. Jestliže je možnost brát další figuru, dáma musí pokračovat v braní a je to jeden tah.
 12. Všechny brané figury se odstraňují z desky až po ukončení tahu.
 13. Každou figuru je možné brát jenom jednou.
 14. V případě, že hráč může brát figury kamenem a současně taky dámou, je povinen provést braní dámou (dáma má vždy přednost v braní).
 15. Jestliže má hráč možnost vybrat si z více možností skoku, záleží jen na něm, který si vybere. Nezapomínejte však na předchozí pravidlo!
 16. Braní figur je povinné! Když soupeř nebere figuru ani po upozornění, prohrává kontumačně partii.