Člověče, nezlob se

06.04.2014 19:04

Hru Člověče, nezlob se zná skoro každý a asi ani není třeba ji mnoho představovat. Má mnoho variací, na některých hracích deskách ji může hrát i 6 hráčů. V anglicky mluvících zemích je známá pod názvem Ludo.

 

Hrací potřeby

 • Hrací deska (na následujících obrázcích jsou 3 varianty)

    

 • 4 hrací kameny (figurky) pro každého hráče jiné barvy
 • Hrací kostka

Počet hráčů

2-6

 

Pravidla

Všechny figurky jsou před začátkem hry umístěny ve startovním domečku, který je barevně vyznačen stejnou barvou, jakou jsou označeny 4 figurky hráče.

Cílem hry je dovést své figurky jedné barvy ze startovního pole do cílového domečku. To lze pouze tak, že figurka musí projít postupně všemi poli na obvodu hracího plánu. Každý hráč posune při svém tahu figurku o tolik bodů, kolik padlo při jeho hodu kostkou. Skončí-li s figurkou na políčku obsazeném cizí figurkou, je tato odstraněna ze hry a vrácena zpět do startovního domečku. Na políčko obsazené figurkou stejné barvy vstoupit nelze.

K nasazení figurky na startovní pole je potřeba hodit šestku. Nemá-li hráč nasazenou žádnou figurku, hází kostkou do té doby, dokud nepadne šestka, maximálně však třikrát. Pokud ani po třetím hodu nepadne šestka, pokračuje ve hře další hráč. Na začátku hry se první figurka umisťuje na startovní pole okamžitě.

Během hry po hozené šestce hází hráč kostkou ještě jednou a posune jednu zvolenou figurku o součet bodů při obou hodech.

Vyhrává ten hráč, který první oběhne hrací plán všemi svými figurkami a umístí je do cílového domečku. Ostatní hráči poté obvykle pokračují ve hře a hrají tak o další pořadí.

Existuje více variant hracího plánu hry. Nejznámější hrací plán je ve tvaru kříže a je určen pro maximálně 4 hráče, větší hra má tvar šestiúhelníku a je určena až pro 6 hráčů. Také existuje plán ve tvaru osmiúhelníku a je určen pro 8 hráčů. Hra Člověče, nezlob se! je určena hráčům od tří let.

 

Cíl hry

 • Dostat své kameny do domečku.

  Výchozí situace

 • Na začátku hry stojí kameny na polích vně hrací desky.

  Hra

 • Hráči střídavě házejí kostkou, dokud na kostce nepadne číslo 6, aby mohli nasadit svůj kámen na vyznačené startovní pole.
 • Po nasazení kamene jím hráč posunuje o tolik polí, kolik padne na kostce.
 • Padne-li opět číslo 6, hráč si může házet ještě jednou nebo nasadit další kámen do hry.
 • Kámen může být z pole vyhozen, postoupí-li protivníkův kámen na jeho pole. V tom případě musí kámen zpět do počátečního postavení a čeká, až padne číslo 6.

  Konec hry

 • Hráč, který první dovede své kameny do domečku, vyhrává.