Den svatého Patrika

07.03.2015 10:57

 

Den svatého Patrika (irsky Lá 'le Pádraig nebo Lá Fhéile Pádraig, anglicky Saint Patrick's Day) je svátek, který se slaví každoročně 17. března na počest svatého Patrika, patrona Irska.

Je to státní svátek v Irské republice, na ostrově Montserrat a v kanadské provincii Newfoundland a Labrador. V mnoha zemích po celém světě jsou jeho oslavy také oblíbené, ačkoli v nich nemá status oficiálního svátku. Největší oblibu má v USA, Kanadě a Austrálii, kde žije mnoho lidí irského původu, ale obzvlášť v posledních letech si získává oblibu i v Evropě. Lidé po celém světě ho slaví především hudbou, tancem a popíjením tmavého piva. Poznávacím znamením pro příznivce svatého pastýře, který přinesl do Irska křesťanství, je i zelený trojlístek. Lidé ho v den Patrikova svátku nosí namalovaný na obličeji nebo si jím zdobí oděv. Všeobecně je pro svatého Patrika i Irsko typická zelená barva, což se v den svatého Patrika projevuje zejména nošením zeleného oblečení. Lidé v tento den jedí zelená jídla, např. těstoviny nebo zmrzlinu.

Ačkoli misionář Patrik působil v Irsku před více než patnácti sty lety, oslavy na jeho počest se konají dodnes. Den Patrikova úmrtí je datován na 17. 3. a proto je v Irsku, Severním Irsku a v částech dalších zemí, kde žijí Irové, tento den státní svátek. Sice ve většině zemí tento den státní svátek není, ale přesto se Den svatého Patrika slaví skoro po celém světě. V nespočetně zemích žije mnoho obyvatel původem z Irska.

Proto se není čemu divit, že se tato tradice rozšířila do všech možných končin světa. Dnes tento svátek slaví i mnoho lidí, kteří s Irskem ani nic společného nemají. V mnoha městech se totiž koná obrovská slavnost a strhujícím programem jsou přilákáni mnozí návštěvníci. Avšak ne všichni lidé ví, jaké má tato tradice kořeny. Patrik byl pravděpodobně prvním křesťanským misionářem v Irsku. Bohužel není dochováno mnoho pramenů, podle nichž by se daly všechny skutečnosti tradované s postavou Patrika prokazatelně potvrdit. Ovšem příběhy o tomto patronovi Irska jsou velmi barvité. Podle těchto pověstí byl Patrik původem z Walesu. Ovšem jednoho dne byl zajat a uvrhnut do otroctví právě v Irsku. Naštěstí se mu po několika letech podařilo uprchnout a následně žil ve Francii. Tam strávil několik let v klášteře, aby se poté mohl vrátit do Irska jako křesťanský misionář. Patrik obrátil na křesťanskou víru tisíce Irů a zřídil v Irsku mnoho klášterů a škol. Dodnes se ke svatým místům, kde svatý Patrik podle legend pobýval, vydávají křesťané. Jedním z nejznámějších míst v Irsku je hora Croagh Patrick nalézající se v západním Irsku. Na tuto horu vystoupil svatý Patrik, aby se tam postil. Díky tomu tam každoročně zamíří tisíce Irů. Nejvíce z nich podniká tento výstup vždy poslední neděli v červenci.

Symbolem Irska je trojlístek, jehož pomocí svatý Patrik Irům vysvětloval Svatou Trojici. Díky tomu je irskou barvou zelená. Proto je právě 17. 3. tato barva vidět skoro všude. Nejen, že se lidé oblékají do zeleného oblečení, ale v některých městech se dokonce lije do řek i zelená barva, či se na zeleno barví různé potraviny. Nejvíce bouřlivé oslavy jsou samozřejmě v samotném Irsku. Na ulicích je všude mnoho lidí. Konají se různé přehlídky a festivaly. Vše umocňuje tradiční irská hudba a tance. Velké oslavy se v tomto duchu konají také ve Velké Británii, Spojených státech, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandě a v dalších zemích na celém světě. V České republice sice mnoho Irů nežije. Přesto se i tady o Dni svatého Patrika ve všech Irských hospodách konají oslavy
 

Svatý Patrik (irsky Naomh Pádraig, angl. Saint Patrick) byl starověký křesťanský duchovní, mnich a misionář pocházející z římské Británie a působící v druhé polovině 5. století v Irsku. Naše povědomí o něm je velmi mlhavé, drtivou většinu informací poskytují jednak dva nedatované listy, jichž je sv. Patrik autorem, jednak starověké legendy a jejich soupisy, jejichž nejstarší záznamy pocházejí ze 7. století. Řada moderních historiků je navíc přesvědčena, že část činů, které legendy sv. Patrikovi připisují, ve skutečnosti vykonal misionář Palladius, s nímž postava sv. Patrika v legendách postupně splynula.

Život sv. Patrika nelze s jistotou přesně datovat. Ulsterské anály udávají jako rok narození 387 a rok úmrtí 461, obě data však byla zpochybněna. Víme, že sv. Patrik pocházel ze vznešené velšanské rodiny a jeho původní jméno znělo Maewyn Succat (resp. v polatinštěné verzi Magonus Succetus). V šestnácti letech byl unesen otrokáři do Irska, odtamtud po šesti letech uprchl a vrátil se domů. Poté se stal mnichem a vrátil se do Irska, kde misionářsky působil v druhé polovině 5. století. Jeho přesné postavení není jasné, pravděpodobně byl biskupem či opatem s biskupskými pravomocemi. Podle tradice byl prvním opatem a biskupem z Armaghu, ovšem tato informace není podepřena žádnými solidními podklady.

Podle tradice byl pohřben v Down Cathedral v Downpatricku po boku svaté Brigity a svatého Kolumby, taktéž patronů Irska, nicméně nikdy to nebylo potvrzeno hmatatelnými důkazy. Minimálně na lokální úrovni byl patrně uctíván jako světec prakticky ihned po své smrti. O míře významu, kterou mu současníci přisuzovali, svědčí i zuřivý spor o to, kde bude pohřben, který přivedl sever Irska na pokraj občanské války (viz tzv. bitva o ostatky svatého Patrika). V Irsku a státech s významným irským přistěhovalectvím je mu zasvěcena celá řada kostelů, mezi nimi i větší počet katedrál. Jeho symbolem je zelená barva a jetelový trojlístek, s jehož pomocí údajně vysvětloval princip Nejsvětější Trojice.

Svatému Patrikovi, přezdívanému též Apoštol Irska či Věrozvěst Irska (popř. Irů), se připisuje klíčová úloha v pokřesťanštění Irska. Je patronem Irska a jeho svátek, Den svatého Patrika (Saint Patrick's Day), slavený 17. března, tj. v předpokládaný den jeho smrti, je zároveň nejvýznamnějším svátkem Irska a všech Irů a je spojen s rozsáhlými bujarými oslavami, jejichž náboženský rozměr je již poněkud potlačen. Irové svátek slaví všude ve světě, s charakteristickými „zelenými“ oslavami se lze tedy setkat nejen v Irsku, ale i např. ve Spojených státech amerických, Kanadě či České republice.