Etiketa a etika, anebo zásady slušného chování v geocachingu

21.02.2016 07:21

 

 

Geocaching.cz nabádá

 

 • Pokud jsou v okolí keše cizí nezasvěcené osoby (mudla), kteří vás sledují, tak se nehledá, aby nedošlo k prozrazení úkrytu, nebo dokonce ke zničení nebo ztrátě keše!
 • Chovejte se ohleduplně. Neničte přírodu, budovy a podobně, abyste se dostali ke cachi. Nepřelézejte ploty a nezanechávejte po sobě nepořádek, který by dal geocachingu špatnou vizitku. Vezměte si příklad z CITO.
 • Nalezené travelbugy a geocoiny, tj. aktivované předměty umístěné v keši si neponechávejte příliš dlouho. Účelem těchto předmětů je cestovat a plnit určitý úkol a to se jim ve vašem šuplíku nepovede. Pokud budete mít tyto předměty v držení déle, informujte jejich majitele. V žádném případě si tyto předměty neponechávejte!
 • Další předměty umístěné v keši jsou povětšinou drobnosti určené k výměně (kterou ale nemusíte provádět), ev. prémie pro FTF nálezce nebo personalisované předměty (vložené většinou zakladatelem keše) určené ke sběratelským účelům - např. ze série CWG (Czech Wood Geocoin - viz katalog na https://www.volny.cz/jpa/katalog.html). Je slušností vložit do keše tolik předmětů, kolik jich nálezce vybírá (anebo více, pokud máte tu možnost a keš je prázdná), v každém případě ale přinejmenším o stejné nebo vyšší celkové hodnotě, než kterou si berete.
 • Logujte své nálezy. Vaše zápisy jsou tou jedinou odměnou co autor za založení cache má, měly by být tedy i slušně formulované, i když se Vám keš (její umístění, obtížnost nebo obsah) nelíbila a chcete to autorovi sdělit. K zalogování nálezu opravdu nestačí jen keš vidět ("viděl jsem keš na stromě, ale se svým pupkem tam nevylezu"), opravdu se musíte zapsat do logbooku.
 • Logujte na gc.com své NEnálezy. Zapsat si u keše DNF (Didn't find it) není ostudou, ani se za to žádné body neodečítají. Naopak, váš zápis o tom, že keš možná není tam, kde by měla být, pomůže ostatním a ownera upozorní na něco, co by měl zkontrolovat.
 • Nelogujte si nález své vlastní krabičky, kterou jste si sami založili. To se považuje za neetické, ačkoliv to systém technicky umožňuje, a přinejmenším byste se stali terčem všeobecného posměchu. Když jste si ji sami uložili, tak ji přeci nemusíte hledat. U eventů tohle pravidlo neplatí, tam loguje návštěvu i owner.
 • Je přinejmenším podivné logovat si nález u jedné keše, nebo eventu víckrát než jednou. Na jeden GC kód prostě jen jeden log Found It, nebo jen jeden log Attended, i když vám třeba owner takovou možnost v listingu přímo nabízí. Ani když je keš mezitím přemístěna na jiné místo. Je to nelogické a prostě se to nedělá. Navíc pak takové duplicitní logy dělají záhadné počty ve statistikách a jejich dohledání dříve bylo velmi obtížné. Nyní se dá použít https://project-gc.com/Profile/findbadlogs/, kam stačí doplnit nick, a ono to vyhledá duplicitní, vícenásobné logy.
 • Je vhodné upozornit autora na jakékoli problémy, na které jste při hledání či vyzvedávání keše narazili. Také je dobré popsat každé poškození keše, ev. její vyrabování nebo docházející nebo rozmočený deník - logbook. Pokud sebou nosíte repair kit, každý autor obvykle ocení, když jeho keši poskytnete "první pomoc" - doplníte tužku, vysušíte obsah, vyměníte deník, ev. zalepíte prasklinu.
 • Neprozrazujte konkrétní místa ukrytí keší, nebo provedení schránek, fotografiemi ani slovně, a to ani na fóru gc.cz, ani na facebooku, ani nikde jinde. Zkazili byste tím ostatním radost z vlastního nálezu, a ani owner by nebyl potěšen.
 • Kačeři si mezi sebou zpravidla tykají, i když se vidí poprvé, a to bez ohledu na věk, pohlaví, nebo tituly. Všichni jsme přeci stejně postižení. Plati jak na diskusním fóru, tak i v reálné světě, když se potkají u nějaké keše, nebo na eventu