Festival Jeden svět a Filmový klub U Boudů

05.11.2013 22:37

 

Nabídka filmů z filmového festivalu Jeden svět u nás urychlila vysněnou snahu o vytvoření filmového klubu, který by nabízel kvalitní filmy. Pro milovníky kvalitních filmů, které se často do sítě kin či do televizního vysílání ani nedostanou, máme proto dobrou zprávu. Koncem listopadu zahajujeme činnost filmového klubu, jehož program můžete sledovat na webu Klubu U Boudů. Budeme se snažit přinášet alespoň jedno promítání měsíčně, ale další rozvoj bude záležet především na vašem diváckém zájmu. A nyní již něco o filmovém festivalu Jeden svět, který to vše u nás odstartoval.

 

 

Festival, který není jen o filmech

 

https://www.jedensvet.cz


STO TISÍC DIVÁKŮ A DIVAČEK. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

JEDEN SVĚT V REGIONECH. Festival se nekoná jen v hlavním městě, ale po promítání v Praze se projekce Jednoho světa přesouvají do českých a moravských měst.
DISKUSE A DEBATY. Jeden svět je místem pro výměnu názorů a zkušeností, diváci a divačky mají možnost o tématech filmů diskutovat nejen s filmovými tvůrci, ale i s odborníky na danou problematiku.
FESTIVAL VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH. Během Jednoho světa se pořádají projekce i pro základní a střední školy. V projektu Dějiny, film a lidská práva navíc festival spolupracuje s vysokými školami s cílem zakotvit semináře o lidských právech ve výuce na českých vysokých školách.

HOMO HOMINI. V rámci festivalu je udělována jediná česká mezinárodní lidskoprávní cena. Každoročně ji získávají osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv. Oceněným a jejich blízkým přináší morální podporu i větší pozornost mezinárodní komunity.
INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU. Institut dokumentárního filmu organizuje při festivalu Jeden svět program East Doc Platform zaměřený na filmové profesionály a profesionálky. Během několika nabitých dní se potkají filmaři z východní a střední Evropy s předními evropskými i severoamerickými televizními producenty, nákupčími a dalšími klíčovými hráči filmového průmyslu.
JEDEN SVĚT VE SVĚTĚ. Festival dávno překročil hranice České republiky, lidskoprávní festivaly se dnes konají po celém světě. Mnohým festivalům pomáháme na svět.
MÁTE PRÁVO VĚDĚT. Festivalem to rozhodně nekončí. V Praze tým Jednoho světa celoročně pořádá pravidelné filmově-debatní večery. Prostřednictvím promítání a panelových debat má veřejnost příležitost dozvědět se širší souvislosti místních i mezinárodních lidskoprávních kauz, které bývají českými médii často opomíjeny.
PROMÍTEJ I TY! Příznivci filmů Jednoho světa mají šanci se sami zapojit do alternativní distribuce filmů. Od roku 2010 si mohou bezplatně zapůjčit dokumenty a promítnout je vlastnímu publiku. Do programu se zapojilo už více než devět set lidí, kteří na své projekce přilákali přes třicet tisíc diváků a divaček.
 

Řekli o festivalu

"Není snad nelhostejnost k osudům těch, kteří se dnes nemohou dovolat spravedlnosti či se dosud netěší ze svobodných poměrů, oceněním toho, jak pomáhal svobodný svět kdysi nám? Raduji se, že součástí této širší reflexe a jejích souvislostí je již po řadu let i filmový festival Jeden svět."

Václav Havel


"Dokumenty o lidských právech hrají v dnešním světě naprosto klíčovou roli. Jsou jakýmsi oknem do jiných kultur, společností, do cizích problémů. V současném globalizovaném světě je bezpodmínečně nutné, abychom se naučili navzájem si rozumět, vědět o tom, že se někde děje bezpráví. Festivaly, jako je Jeden svět, jsou úžasnou příležitostí právě pro takovou komunikaci, je to první krok k tomu, aby došlo k nějakým změnám, aby lidé změnili své postoje."
Diane Weyermann (USA)

bývalá ředitelka dokumentárního programu Sundance Film Institute


"Bez zbytečných frází se dá říci, že festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět je pozoruhodný úspěch. Do kinosálů se podařilo proniknout s nelehkými tématy a hlavně pro ně získat publikum."

Jiří Peňás - Týden


"Bez nadsázky považuji festival Jeden svět za nejzajímavější přehlídku dokumentárních filmů v České republice."

Olga Sommerová - česká dokumentaristka

 

"Lidé, kteří se zabývají lidskými právy, nejsou nikde na světě vítáni. Je proto dobré, že se mohou sejít právě zde, na festivalu Jeden svět, v této přátelské atmosféře. A je to přínos i pro Českou republiku – svět se dozví, že se tu něco dobrého děje."

Sevdie Ahmetí (Kosovo) - ředitelka Centra na ochranu žen a dětí