Hroší čtyřboj

26.03.2020 18:59

 

jednotlivci

1-2 hodiny

Pomůcky: kolíčky na prádlo, krabičky sirek, stopky, tužka a papír

 

 

1. Zkouška síly - všichni soutěžící dostanou do ruky kolíček na prádlo (nejlépe dřevěný) a papír formátu A6. Na daný povel stisknou palcem a ukazováčkem kolíček tak, že zároveň sevřou papír zasunutý mezi mačkátka kolíčku. Drží se na výdrž a vyhrává ten, kterému jako poslednímu vypadne papír z kolíčku.

 

2. Zkouška rovnováhy - na podlahu vyznačíme startovní čáru. Soutěžící si klekne, do úst vezme krabičku zápalek, ruce dá dozadu podél těla (nesmí je spojovat) a snaží se postavit krabičku co nejdále na užší stranu. Pokus je neplatný když krabička spadne, nebo když se soutěžící dotkne za čárou jinak než krabičkou.

 

3. Zkouška postřehu - pomocník vezme mezi ukazováček a palec tužku tak, že tužka je vodorovně se zemí ve výšce pasu. Soutěžící si stoupne proti němu nakročený jednou nohou dopředu a s rukou, kterou bude chytat, položenou na stehně nakročené nohy. Pomocník upustí tužku v libovolném čase, hráč má za úkol ji chytit před dopadem na zem. Zkouška se skládá z 5 - 10 pokusů.

 

4. Zkouška odhadu času - soutěžící si stoupne zády k ostatním. Na daný povel začne zvedat levou ruku po 15 s., pravou po 30 s., dále pak připažuje levou ruku po 45 s. a pravou po 1 min.

 

Hodnotí se pořadí v jednotlivých disciplínách i celkové.