Kanasta

13.04.2014 12:37

 

Tato hra vznikla pravděpodobně někdy během 2. světové války v Uruguaji. Odtud se v 50. letech dostala přes Argentinu do Spojených států. Zde se během velice krátké doby stala jednou z nejpopulárnějších her a velmi rychle se odsud rozšířila do celého světa.

Počet hráčů : 2 až 6 nejlépe však 4
Druh karet : 2×francouzské - 108 listů(4מolík) / 5,6 hráčů  3×francouzské - 162 listů(6מolík)
Sled karet : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A,Joker
Hodnoty : červená trojka 100
joker 50
dvojka 20
eso 20
vysoké karty (K až 8) 10
nízké karty (7 až 4) 5
černé trojky 5

 

Cíl hry 

Získat v průběhu několika her co nejdříve 10 000 bodů za vyložené karty, kanasty a uzavření hry. Při sudém počtu hráčů (vyjma dvou) hrají vždy dva a dva hráči spolu.
Karetní kombinace a speciální karty : divoká kanasta kanasta tvořená jen divokými kartami 1 000 bodů
kanasta sedm karet stejné hodnoty 600 bodů
smíšená(špinavá) kanasta kanasta ve které jsou použity divoké karty 300 bodů
řada 3 až 6 karet stejné hodnoty (jedná se v podstatě o nedotvořenou kanastu) 
divoké karty jokeři a dvojky mohou zastupovat libovolnou kartu (kromě trojek) 
červené trojky jedná se vlastně o prémiové karty (nepoužívají se k tvoření řady)  1=100 bodů
4=800/5=1000/6=1200
černé trojky obranná karta 

 

Jak se hraje 

Rozdávající zamíchá karty a nechá je sejmout hráčem po pravici. Ten smí prohlédnout poslední tři listy sejmutého balíku a v případě, že je mezi touto trojicí žolík, dvojka nebo červená trojka, smí si je ponechat (při rozdávání dostane o to méně karet). Hrají-li dva hráči, dostávají po 15 kartách, tři hráči 13, čtyři hráči 11 karet. Zbytek se položí na stůl jako talón, který slouží k dokupování karet v průběhu hry.
Hráč na tahu bere vrchní kartu talónu nebo celý odkládací balíček, pokud jeho vrchní kartu ihned použije k prvnímu vyložení, nebo pokud již jeho strana vyložila, a má k vrchní kartě v ruce dvě karty stejné hodnoty (nebo jednu plus žolíka nebo dvojku) a společně je vyloží, případně může-li svrchní kartu přiložit k již vyloženým kartám.
Pro první vyložení je stanoven bodový limit, který je závislý na počtu uhraných bodů: body minimum pro výnos
0 - 1 495   50
1 500 - 2 495   90
2 500 - 4 995 120
5 000 - 9 995 150
Vykládat je možné minimálně tři karty stejné hodnoty. K již vyloženým kartám je možné přikládat další a to i ke kanastám. Žolíkem či dvojkou je možné nahradit libovolnou kartu, avšak v rámci skupiny vyložených karet smí zastupovat maximálně polovinu počtu karet. Karty je možné přikládat pouze ke skupinám své strany (tj. mé a mého partnera).
Odloží-li některý z hráčů černou trojku, nesmí v tomto kole hráč po jeho levici brát odkládací hromádku. V případě, že některý z hráčů odloží dvojku nebo žolíka, není možné sebrání odkládacího balíku po celé jedno kolo.


Uzavření hry 

Hru smí zavřít pouze hráč, který vyložil nebo doložil z ruky všechny karty na stůl a kromě toho vytvořil alespoň jednu kanastu. Uzavření hry se provede tak, že poslední kartu z ruky odložím rubem navrch na odkládací hromádku. Uzavřít hru je možné i třema a více černýma trojkama.
 

Hodnocení hry 

Hráči sečtou body za vyložené karty (spoluhráči hrají na jeden účet) a vytvořené kanasty, za uzavření hry je 100 bodů a za uzavření pomocí černých trojek je bodů 300. Od bodů za vyložené karty se odečte hodnota karet v ruce. Hráč (strana), kterému se nepodařilo vytvořit v průběhu hry alespoň jednu kanastu odečítá všechno.

Vyhrává hráč nebo ta strana, které se jako první podaří uhrát 10 000 bodů.