Královská

16.04.2014 22:37

 

Počet hráčů: 1
Karty: francouzské - 52 listů
 

Cíl hry

Ve čtyřech řadách uspořádat všechny karty tak, aby v každé řadě byla jedna barva srovnána od esa ve vzestupném sledu až po krále.
 

Základní sestava

Promíchané karty se nejdříve rozloží lícem vzhůru do čtyř řad po třinácti listech. Vyjmou se esa a položí se vlevo před každou řadu jedno. Pořadí barev není určeno, je možné využít rozmístění karet na stole k ulehčení úkolu. Na čtyřech místech zůstanou volné plochy, které slouží k přesouvání karet.

 

Pravidla hry

Na volná pole smíme přesunout jen kartu stejné barvy a o stupeň vyšší hodnoty než je karta vlevo od tohoto pole. Přesun karty není povinností. Do mezery vpravo od krále nelze přesunout žádnou kartu.

Jestliže není možné provést žádný přesun, nechají se na stole ležet již vytvořené sledy vedle esových základů a zbytek karet se sebere, zamíchá a rozloží do všech čtyř řad tak, že za každým započatým sledem musí zůstat jedno pole volné.

Jestliže se nám ani po novém rozdání nepodaří pasiáns dovést do úspěšného konce, je hra prohrána.