Matfyzácké člověče, nezlob se

12.04.2014 23:45

Ke hře je potřeba:

 • Herní plán, který je stejný jako u klasického Člověče, nezlob se.
 • Figurky ve čtyřech barvách, od každé barvy tolik figurek, kolik hraje hráčů.
 • Hrací kostka.

  Zahajovací pozice

 • Každému hráči patří jeden startovní domeček (domeček) a jeden cílový domeček (chlíveček) stejné barvy.
 • V každém startovním domečku stojí 4 figurky, z nichž každá má jinou barvu.
 • Hráče lze označit podle barvy jejich domečků, nikoli podle barvy figurek.

  Cílem hry je:

 • Dovést do svého chlívečku po jedné figurce od každé barvy.

  Tahy

 • Každý hráč jednou hodí kostkou. Hráč, kterému padne nejvyšší počet ok, začíná.
 • Dále se hráči na tahu pravidelně střídají ve směru chodu hodinových ručiček.
 • Části tahu. Hráč, který je na řadě, hodí kostkou. Pokud padne šestka, může hod opakovat tak dlouho, dokud mu padají šestky. Hody musí použít ve správném pořadí, čili nejdříve použije všechny šestky a teprve nakonec zbylé číslo.
 • Tahy jsou povinné. Nemůže-li hráč hod provést, musí se jej vzdát. Podobně padne-li mu několik šestek a nemůže-li je všechny využít, musí se přebytečných hodů vzdát.

  Pohyb kamenů

 • Nasazení. Pokud hráči padne šestka, může jí využít k nasazení. Vezme ze svého domečku figurku libovolné barvy a postaví ji na své startovní políčko na hracím plánu. Nasazování figurek není povinné.
 • Posun. Hráč může posunout kteroukoli figurku na hracím plánu takové barvy, jakou nemá ve svém domečku ani ve chlívečku. Halmičku posune o tolik políček, kolik ok padlo na kostce. Pokud hráči padly nějaké šestky a on je nepoužil všechny k nasazení, může pohnout i více figurkami.
 • Směr pohybu. Každý hráč pohybuje figurkami ve směru chodu hodinových ručiček od svého startovního políčka směrem ke svému chlívečku. Pokud má figurku před chlívečkem, zajede s ní dovnitř. Od této chvíle již nemůže hrát žádnou figurkou této barvy
 • Figurky v chlívečku se mohou přeskakovat stejně jako na hracím plánu. Také jimi lze v chlívečku pohybovat, čímž hráč může využít hody, kdy nemůže táhnout halmičkou na plánu.

  Vyhazování

 • Pokud hráč ukončí postup s figurkou (v daném tahu už s ní nebude pohybovat) na políčku, kde stojí jiná figurka, pak ji odstraní z plánu a dá do domečku kterémukoli hráči, který s ní může hrát. Jinými slovy dá ji tomu hráči, který nemá halmičku stejné barvy ani v domečku ani ve chlívečku. Nemůže se stát, že by některý z hráčů měl ve svých domečcích více figurek stejné barvy. Pozor na vyhození figurky, kterou může hrát jen hráč na tahu - musel by ji "darovat" sám sobě.

  Zakončení hry

 • Zvítězí hráč, kterému se jako prvnímu podaří dovést do chlívečku figurky všech čtyř barev. Zbylí hráči mohou pokračovat v boji o další pořadí, ale hra už není příliš zajímavá, zejména pro vítěze. Proto doporučujeme začít novou partii.

  Taktické rady

 • Více šestek. Pokud padne hráči několik šestek najednou, může je využít k nasazení a zároveň i k vyhazování. Nasadí první figurku, potom druhou, čímž vyhodí tu první, atd.
 • Pokud hráč nasazuje figurku, měl by si vybrat takovou barvu, aby na plánu byla figurka stejné barvy pokud možno co nejblíže k jeho chlívečku. V ideálním případě hráč na šestku figurku nasadí a ve stejném tahu si zajede do svého chlívečku jinou figurkou stejné barvy.
 • Má-li některý hráč nachystanou figurku před svým chlívečkem a na tahu je jiný hráč, který s ní může hrát, měl by svůj tah provést touto halmičkou tak, aby "přejel" soupeřův chlíveček a tím mu snížil šance na vítězství.