Navrhněte logo a vizuální styl botanické zahrady!

05.11.2014 22:27

V letošním roce jsme oslavili hned dvě jubilea: pětačtyřicet let od svého založení a deset let od otevření tropického skleníku Fata Morgana. Tyto dva důležité milníky jsou pro nás impulsem pro vytvoření nové korporátní identity zahrady, jež v sobě skrývá nevyužitý potenciál, který je třeba uchopit a otevřeně nabídnout všem, kdo chtějí vidět, vnímat a naslouchat,“ vysvětluje ředitelka Věra Bidlová a dodává: „Nová identita má za úkol nastavit jasný směr, kterým se chce botanická zahrada jako populárně-vzdělávací instituce 21. století prezentovat.“

Zahrada se dynamicky rozvíjí, již nyní ji ročně navštíví více než tři sta tisíc návštěvníků, kteří přichází obdivovat její bohatství, objevovat tajemství přírody a odpočinout si od ruchu velkoměsta. V malebné zahradě s dvaceti dvěma tisíci druhů rostlin naleznete rozsáhlé venkovní expoziční plochy, Japonskou zahradu, proslulý skleník Fata Morgana s exotickými rostlinami i památkově chráněnou vinici s půvabnou kaplí sv. Kláry. Zahrada pořádá řadu zajímavých naučně vzdělávacích akcí, málokdo si však propojí večerní provázení Fata Morganou, oblíbené výstavy orchidejí a motýlů s vinotékou ve viničním domku z 18. století. I toto by měl nový jednotný komunikační styl pomoci změnit. Dlouhý název Botanická zahrada hl. m. Prahy bude nahrazen kratším Botanická zahrada Praha. Trojská zahrada se tak chce jednoznačně vymezit jako nejvýznamnější botanická zahrada v Praze a celé České republice.

Nové moderní logo a jednotný komunikační styl pomůže zahradě se ještě více otevřít návštěvníkům. I nadále chceme být zelenou oázou klidu, kam můžete utéct z džungle velkoměsta. Rádi bychom však ukázali více. Zahrada je magickým místem, kde se denně dějí zázraky. Dokáže se proměňovat podle toho, kdo se na ní dívá. Chceme vyprávět inspirativní příběhy, ukazovat věci, nad nimiž se zatají dech.

Chceme být školou v přírodě - zábavnou školní třídou, kde děti, ale nejen ony, pochopí dokonalé a křehké zákony přírody snáze než v lavici. Chceme poutavou formou předávat informace, které naši kurátoři získávají důkladným studiem říše rostlin a vědeckým bádáním,
“ říká náměstkyně pro marketing a PR Martina Kaderková.

Jeden z hlavních úkolů botanických zahrad na celém světě je ochrana genofondu planety. Nové motto zahrady „Rosteme společně“ vyjadřuje odpovědnost, kterou máme. Příroda je „limited edition“ a je na nás, jak bohatá a rozmanitá pokladnice přírody tu po nás zůstane. To všechno by měla formulovat nová vizuální identita Botanické zahrady Praha.

Součástí vizuální proměny je i příprava nového intuitivního webu plného zajímavých informací a kvalitních fotografií a obměny se dočká rovněž vnitřní navigační systém zahrady, který je při stoupajícím počtu návštěvníků nutností.

Botanická zahrada neustále rozvíjí zázemí pro návštěvníky, aby byla příjemným místem za každého počasí a v kteroukoliv roční dobu. Spolu s novým vizuálním stylem chceme vytvořit novou mapu, podle níž se budou návštěvníci snadno orientovat a zmodernizovat celý orientační systém uvnitř zahrady,“ doplňuje nejbližší plány instituce ředitelka Věra Bidlová.

Lhůta pro podání nabídek je do 27. listopadu 2014. Bezprostředně poté rozhodne o vítězi komise, ve které jsou zastoupeni odborníci na vizuální styl i zástupci zadavatele: prof. akad. mal. Rostislav Vaněk, Ondřej Kafka, Ondřej Fučík, Eduard Chvosta a Martina Kaderková.

Detailní informace naleznete na veřejném profilu zadavatele.