Noc kostelů

27.04.2014 10:25

 

Noc kostelů je jednou ročně pořádanou akcí, která po vzoru Německa (konána poprvé v roce 2001), Rakouska a Nizozemska umožňuje široké veřejnosti jednou ročně navštívit a poznat některé z kostelů a zamyslet se při této příležitosti nad činností křesťanských církví.

Netradiční a tajemný zážitek
Součástí bohatého doprovodného programu  bývají i koncerty vážné hudby, komentované prohlídky či diskuzní fóra. Poprvé byla Noc kostelů konána v České republice v roce 2009 a od té doby se počet jejich návštěvníků každoročně zvyšuje. Souvisí to i se zvyšujícím se počtem farností, které pro zájemce otevírají své duchovní chrámy a podílejí se na vytvoření výjimečné atmosféry. Návštěvníci mají možnost prozkoumat věže kostelů, tajemná místa zákristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů či rajských zahrad.

Příjemnou okolností akce je pak minimální či žádné vstupné do objektů, které bývají za normálních okolností zpoplatněny. Během posledního ročníku bylo otevřeno několik stovek objektů po celé České republice, které si nenechaly ujít desítky tisíc návštěvníků.

Noc kostelů se bude konat v pátek 23. května 2014.

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1300 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. Na Slovensku bylo v rámci Noci kostolov otevřeno několik desítek kostelů. Noc kostelů „Kirikute  öö“ se konala také v Estonsku.