Oko

16.04.2014 22:38

 

Počet hráčů: 2 a více
Druh karet: francouzské nebo německé - 32 listů
Hodnoty: 7,8,9,10,J=1,Q=2,K=3,A=11,dvě esa=21


Účel hry

Hráči postupně nakupují od bankéře kartu po kartě ve snaze nasbírat co nejvyšší bodovou hodnotu, nesmí však překročit 21 bodů
 

Pravidla hry

Bankéř vsadí do banku dohodnutý vklad, zamíchá karty, dá spoluhráčům po jedné kartě a jednu položí lícem navrch před sebe na stůl. Podle přání dává vždy jednomu protihráči jeden list po druhém. Hráč musí uzavřít sázku v momentě kdy součet jeho karet je alespoň deset. Když hráč překročí 21 ohlásí přes a zaplatí bankéři sázku. Je-li jeho součet blízký nebo roven 21 ohlásí dost. Poté co všichni hráči dokoupí karty, přichází na řadu bankéř. Na kartu, kterou má na stole, dokupuje také do 21.

Jestliže hráč nebo bankéř obdrží dvě esa ohlásí fojer, nezajímá se o výsledek, kterého dosáhl protihráč a inkasuje trojnásobek sázky. Obecně platí, že vyšší součet vyhrává nad nižším a v případě shody vyhrává vždy bankéř.

Bankéř hraje se svým listem proti všem hráčům a sázky účtuje s každým zvlášť.