Prší - Mau-mau - Pony

05.04.2014 12:39

 

Hra vznikla někdy v poválečných letech, a to pod názvem mau-mau (název byl odvozen od jména ozbrojeného křídla národně osvobozeneckého hnutí v Keni, založeného v roce 1952). Ve střední Evropě se prosadila pod nejobvyklejším názvem prší nebo někde též pony.

Počet hráčů : 2 až 5
Druh karet : francouzské nebo německé - 32 listů
Hodnoty : 7,8,9,10,J=2,Q=3,K=4,A=11
 

Cíl hry 

Zbavit se co nejrychleji všech karet z ruky.


Jak se hraje 

V rozdávání se všichni účastníci pravidelně střídají. Rozdávající hráč rozdá každému po pěti listech a jednu kartu doprostřed stolu. Zbytek balíku tvoří talón, ze kterého hráči dobírají list. Hráč, který je na tahu smí odhodit buď kartu vyložené barvy nebo kartu stejné číselné hodnoty. Nemůže-li nebo nechce-li hráč odhodit kartu, musí vzít kartu z talónu.
Shodí-li hráč poslední kartu ohlásí prší nebo mau-mau a ukončí tak hru. Ostatní hráči počítají bodovou hodnotu karet, které jim zůstaly v ruce a připíší si příslušný počet trestných bodů. Vítězí ten hráč, který má po odehrání určitého počtu partií (nebo po uplynutí stanoveného času) nejmenší počet trestných bodů.
 

Vyjímečné karty 

Ve hře se vyskytují tři karty, které ovlivňují průběh sehrávky :
Svršek může být nesen na libovolnou kartu (vyjma sedmičky a esa), zároveň hráč který tuto kartu vynes, určuje v jaké barvě bude pokračovat hra.
Hrajeme-li piketovým listem má tuto funkci kluk.
Sedma, je-li právě shozena, nutí hráče který je na řadě vzít dvě karty z talónu, aniž by nějakou kartu sám odhodil. Má-li však ve svém listu také sedmu může ji shodit a následující hráč již musí brát z talónu čtyři karty.
Eso - hráč po levici hráče, který eso shodil, může toto přebít pouze jiným esem. Jestliže eso nemá, nemůže shodit žádnou jinou kartu a ani nedobírá žádnou kartu z talónu.
Podle mezinárodních pravidel mau-mau má tuto funkci osmička.
 

Varianty hry 

Někdy se hraje jen na čtyři karty (teda u nás snad vždycky :-).
Hraje se dokud nezůstane ve hře poslední hráč (ten prohrál a rozdává karty k další hře), trestné body se nepočítají.
Sedmičky a esa nejde přebíjet.
Srdcová sedmička vrací do hry - zůstanou-li ve hře poslední dva hráči, jeden shodí poslední kartu (červenou či sedmu) a ta je přebita srdcovou sedmou musí si hráč vzít z talónu dvě (případně čtyři) karty a pokračovat ve hře.
Rychlík se hraje s osmi kartami a je možné shazovat najednou karty stejné hodnoty (na srdce mohu shodit tři osmičky a to v pořadí srdcová osma, žaludská osma, zelená osma ; není možné shodit jako první v pořadí žaludskou či zelenou osmu).