Pyramida

13.04.2014 18:51

 

Počet hráčů: 1
Karty: francouzské - 52 listů
 

Cíl hry

Na čtyřech základních kartách stejné hodnoty a všech čtyřech barev postavit vzestupné nebo sestupné sekvence za pomoci 15 vyložených karet na stole a karet talónu.
 

Základní sestava

Balíček karet zamícháme. Z prvních patnácti listů vytvoříme obrazec ve tvaru pyramidy. Zbytek karet je talón, který položíme reversem vzhůru na stůl.

 

Průběh hry

Vyložené karty prohlédneme a vybereme z nich karty které se dvakrát až čtyřikrát opakují. Jsou-li v pyramidě dvě esa a tři kluci, zvolíme za základ nejlépe kluky a karty budeme řadit vzestupně ve všech barvách až po desítky.

Základní karty umístíme vedle sebe nad nebo pod pyramidu. Na uvolněná místa doplníme listy z talónu. Znovu listy prohlédneme a hledáme karty navazující na sekvenci (J-Q-...-10). Není-li další přikládání možné, začneme probírat talón. List za listem odhazujeme do druhého talónu, ten po vyčerpání prvního otočíme rubem navrch a ještě jednou probereme.

Jestli-že ani teď nemůžeme žádnou kartu přiložit, ani jinak dojít ke zdárnému výsledku, pasiáns nevyšla.