Skládaný žolík

17.04.2014 10:49

 

Počet hráčů: 2 až 4

Druh karet: 2× francouzské - 108 listů(4× žolík)
Sled karet: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A,Joker (nahrazuje libovolnou kartu)
 

Cíl hry

Hráč se snaží vyložit na stůl všechny karty z ruky.
 

Pravidla hry

Karty se nerozdávají. Každý hráč na začátku svého tahu (pokud nevykládá karty na stůl) dobírá jednu kartu z talónu.

Hru otevírá hráč, který vyhrál v předchozí partii. Vezme list z talónu a ponechá si jej v ruce. Další hráči po řadě učiní totéž. Tak bere střídavě hráč za hráčem tak dlouho, dokud některý z hráčů nemůže ze svých karet sestavit tercku (čili-že tři stejné karty) nebo sekvenci tří po sobě jdoucích karet. Takový hráč nedobírá kartu z talónu, ale vykládá svoji kombinaci před sebe na stůl. Od příštího kola smí přikládat k této skupině karet další karty, vykládat nové kombinace atp.

Pozor:  Hráč buď dobírá kartu z talónu, nebo vykládá karty na stůl.

Každý hráč, který už vyložil, může volně manipulovat s listy na stole. Kombinace lze trhat a nově vytvářet, avšak vždycky tak, aby se zachoval minimální počet tří karet v jedné kombinaci. Podmínkou ovšem je přiložení nejméně jedné karty z ruky. Přeskládávání kombinací na stole jen proto, aby hráč nemusel brát kartu z balíku, je zakázané. Při přeskupování kombinací na stole je možné, ponechat si v ruce jednu kartu ze stolu.

Hráč, který umístí všechny karty z ruky do karetních kombinací na stole vyhrává. Ostatní hráči získávají tolik trestných bodů, kolik karet jim zbývá v ruce.