Stará panna

11.04.2014 20:51

 

Počet hráčů : 2 až 6
Karty : německé nebo francouzské - 32 nebo 52 listů
Hodnoty : A,(2,3,4,5,6),7,8,9,10,J,Q,K
 

Cíl hry

Zbavit se co nejrychleji karet v ruce přikládáním na 4 esové základy na stole a na horní listy na balíčcích protihráčů.
 

Pravidla hry

Karty se rovnoměrně rozdají mezi hráče, kteří je nechají ležet před sebou v balíčku rubem navrch. Pak otáčejí hráči jeden za druhým nejhornější list. Kdo má eso, pokládá je doprostřed stolu, další eso se klade vedle. Tímto způsobem vzniknou v průběhu hry uprostřed čtyři hromádky pro přikládání. Na esa se přikládají karty ve vzestupném sledu v příslušné barvě. Jestli-že hráč, který je na řadě, nemůže otočenou kartu přiložit, položí ji lícem navrch vedle svého balíčku karet. Tato hromádka se stává jeho talónem. Po odehrání poslední karty v balíčku otočí talón rubem navrch a pokračuje dál ve hře dokud nepřiloží všechny karty.

Kromě přikládání na esové základy je možné přikládat svou svrchní kartu na kterýkoli balíček odhozených karet (talón) soupeřů a to jak ve vzestupném tak v sestupném sledu. I v tomto případě smíme přikládat jen kartu příslušné barvy. Každý může hrát a přikládat tak dlouho, dokud má vhodný list. Vítězí ten, kdo se první zbaví karet. Je možné hrát dokud nezůstane ve hře jen poslední hráč.