Tantrix

16.04.2014 20:08

Tato hra byla vynalezena koncem 80. let. Její předností je to, že ji mohou až 4 hráči.
Soupeřit však může hráč i sám se sebou a potrápit se s hlavolamem.

Hrací potřeby

 • Sada 56 šestibokých kamenů, které mají na sobě namalovány kombinace čtyř barev (modré, červené, žluté a zelené) a tří druhů čar (rovné, rohové a zahnuté)

  Kameny bez modré:

  Kameny bez modré

  Kameny bez červené:

  Kameny bez červené

  Kameny bez zelené:

  Kameny bez zelené

  Kameny bez žluté:

  Kameny bez žluté

Počet hráčů

2-4

Pravidla

Cíl hry

 • Vytvořit nejdelší cestu nebo nejdelší smyčku ve své barvě.

  Výchozí situace

 • Hraje se bez předem dané hrací desky. Hrací kameny jsou v neprůhledném sáčku.

  Hra

 • Na začátku hry si každý hráč vybere svou barvu - červenou, zelenou, žlutou nebo modrou. Poté si každý hráč vylosuje 6 kamenů. Tyto kameny jsou umístěny lícem nahoru tak, aby všichni hráči viděli, jaké má kdo kameny.
 • Poté si každý hráč vylosuje ještě jeden kámen. Hráč, který si vezme kámen s nejvyšším číslem, začíná. Tento hráč položí doprostřed desky.
 • V dalších tazích hráči pokládají kameny vedle kamenů již ležících na desce. Základním pravidlem je, že barva čar sousedících kamenů musí být v místě, kde se setkávají, shodná.
 • Po každém položení kamene si hráč ze sáčku vylosuje nový kámen tak, aby měl vždy před sebou 6 kamenů.
 • Kromě prvního tahu musí hráči:
  1. Provést vynucené tahy, tj. vyplnit všechny díry, které jdou hráčovými kameny vyplnit.
  2. Provést tzv. volný tah podle vlastní volby.
  3. Provést vynucené tahy, tj. vyplnit všechny díry, které jdou vyplnit.
 • Teprve po provedení všech těchto úkonů může hrát další hráč.
 • Mezera, která je obklopena třemi kameny, se nazývá díra a vyvolává vynucený tah. Hráč na tahu je musí vyplnit vždy, když je to možné. A to i tehdy, pokud to není pro hráče výhodné. Vynucené tahy umožňují provést hráči několik tahů za sebou.
 • Dokud v sáčku je alespoň jeden kámen, musí být dodržena následující 3 omezení:
  1. Nesmí být vytvořena díra, k níž vedou 3 cesty téže barvy.
  2. Díra nesmí být obklopena kameny ze čtyř stran.
  3. Kameny nesmí být umístěny podél řídící strany. Řídící stranou je nazývána strana podél děr. Tohle omezení vlastně vychází z 2. omezení. Je zakázáno položit kámen na místo označené písmenem B. Pokud by totiž poté chtěl hráč položit kámen na pole označené písmenem A nebo B, vznikla by díra obklopená 4 kameny, což je zakázáno. Toto místo by potom nemohlo být vyplněno. Proto je nejprve potřeba vyplnit místo označené písmenem A.
 • Když je sáček prázdný, hráči mohou pokládat kameny bez uvedených tří omezení.

  Konec hry

 • Hra končí, když je položeno všech 56 kamenů.
 • Vítězem se stává ten, kdo vybudoval nejdelší cestu, resp. nejdelší smyčku.
 • Za cestu je považována souvislá neuzavřená klikatá čára jedné barvy.
 • Za smyčku je považována souvislá uzavřená klikatá čára jedné barvy.
 • Každý hráč získává za každý kámen ve své nejdelší cestě 1 bod, nebo 2 body za každý kámen v nejdelší smyčce.
 
 

Tantrix - hlavolam

 
Narozdíl od hry Tantrix jsou tantrixové hlavolamy určeny pouze pro jednoho hráče. Zjednodušíme-li či obměníme-li pravidla, mohou si s hracími destičkami procvičovat svou představivost i velmi malé děti.

 

Hrací potřeby

 • Sada 56 šestibokých kamenů, které mají na sobě namalovány kombinace čtyř barev (modré, červené, žluté a zelené) a tří druhů čar (rovné, rohové a zahnuté)

  Kameny bez modré:

  Kameny bez modré

  Kameny bez červené:

  Kameny bez červené

  Kameny bez zelené:

  Kameny bez zelené

  Kameny bez žluté:

  Kameny bez žluté

Počet hráčů

1

Pravidla

Cíl hry

 • Vytvořit z daných kamenů daný útvar, většinou smyčku. Nesmí obsahovat prázdné místo.

  Výchozí situace

 • Prázdná hrací plocha.

  Pravidla

 • Pro všechny Tantrix hlavolamy platí, že ve vytvářených vzorech nesmí být díry a barevné čáry na kamenech na sebe musí vzájemně navazovat.

  Hlavolamy Discovery

 • Tento hlavolam jsem našla také pod názvem Tantrix Xtreme.
 • Pro tyto hlavolamy jsou potřeba kameny s čísly 1 až 10 na zadní straně.
 • Hráč má za úkol vytvořit smyčku dané barvy. Nejprve s kameny 1-3, poté s kameny 1-4 atd. Barva na zadní straně kamene s nejvyšším číslem určuje barvu smyčky, kterou se hráč snaží vytvořit.
 • Se všemi 10 kameny může hráč vytvořit trojúhelník, kterým prochází spojitá modrá nebo červená zprohýbaná linie.

  Duhové hlavolamy

 • K těmto hlavolamům je nutno rozdělit všechny kameny na 5 skupin podle barvy na jejich spodní straně. Každá barva bude mít svůj specifický úkol.
  Zelená
  Vytvořit z 10 kamenů zelenou smyčku.
  Žlutá
  Vytvořit z 12 kamenů žlutou smyčku.
  Bílá
  Vytvořit z 9 kamenů smyčku; na její barvu musí hráč přijít sám.
  Modrá
  Vytvořit z 10 kamenů modrou spojitou zprohýbanou linii.
  Červená
  Vytvořit z 15 kamenů červenou spojitou zprohýbanou linii.

  Hlavolam Original

 • První hlavolam, který se prodával pod názvem Crazy Tantrix. Je tvořen 10 kameny s čísly 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42.
 • Hráč si zvolí barvu a ze všech kamenů vyjmenovaných nahoře vytvoří smyčku. Pro každou barvu existuje více řešení.

  Hlavolam Super 5

  Junior
  Z kamenů čísel 15, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 40, 41 postavit smyčku; hra má řešení jen pro jednu barvu.
  Student
  Z kamenů čísel 1, 7, 11, 13, 43, 47, 49, 50, 51, 54 postavit smyčku; hra má řešení jen pro jednu barvu.
  Profesor
  Z kamenů čísel 5, 10, 14, 16, 20, 21, 28, 33, 39, 46, 48, 55 vytvořit dvě smyčky současně. Každá smyčka musí být tvořena všemi žetony dané barvy.
  Mistr
  Z kamenů čísel 2, 4, 6, 8, 9, 12, 17, 24, 27, 45, 52, 53 vytvořit smyčku; hra má řešení jen pro jednu barvu.
  Genius
  Z kamenů čísel 3, 18, 19, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 56 vytvořit 2 spojité cesty (ne smyčky) současně ve 2 barvách. Každá cesta musí být tvořeny všemi kameny. Existují 2 možná řešení.

  Pyramidové hlavolamy

 • Řešení všech následujících hlavolamů má pyramidový tvar.
  Hlavolam 1
  Z kamenů čísel 1, 29, 5, 31, 32, 33, 6, 35, 10, 9, 12, 14, 38, 40 a 41 postavit červenou smyčku.
  Hlavolam 2
  Z kamenů čísel 2, 16, 43, 44, 3, 5, 31, 32, 46, 11, 12, 13, 14, 41 a 42 postavit 2 smyčky ze 2 barev.
  Hlavolam 3
  Z kamenů čísel 2, 16, 17, 18, 32, 21, 22, 34, 48, 12, 13, 23, 24, 27 a 51 postavit 2 cesty ze 2 barev.

  Jaapovy hlavolamy

 • Vybrat ze sady 12 kamenů, které mají 1 rovnou čáru a 2 rohové. Úkolem je vytvořit trojúhelník, který má "uříznuté" špičky.
 • Vybrat ze sady 12 kamenů, které mají 1 rovnou čáru a 2 zahnuté. Úkolem je vytvořit trojúhleník, který má "uříznuté" špičky.
 • Vybrat ze sady 8 kamenů, které mají 3 rohové čáry a libovolná kámen, který má 1 rohovou čáru a 2 zahnuté. Úkolem je vytvořit libovolný tvar obsahující 5 kroužků.

  Úkoly pro děti (členěny podle obtížnosti)

  Had
  Vybrat všechny kameny s rohovou čárou stejné barvy a vytvořit z těchto kamenů vlnícího se hada.
  Dlouhá čára
  Postavit z kamenů co možná nejdelší linii jedné barvy.
  Obrazce
  Z libovolných kamenů stavět určité tvary (hady, usmívající se tváře, srdíčka).
  Doplňování
  Hráč musí najít vhodný kámen a jím vyplnit prázdnou díru.
  Malý kruh
  Vybrat 3 kameny s rohovou čárou stejné barvy a postavit z nich malý kroužek.
  Velký kruh
  Vybrat 6 kamenů se zahnutou čárou stejné barvy a postavit z nich velký kruh.
  Smyčky
  Stavět smyčky ze 4, 5 nebo 6 libovolných kamenů.
  Smyčka z 6 kamenů
  Vybrat kameny číslo 15, 17, 19, 20, 31 a 34 a postavit z nich žlutou smyčku.
  Smyčka z 7 kamenů
  Vybrat kameny číslo 16, 18, 21, 22, 32, 33 a 35 a postavit z nich žlutou smyčku.
  Smyčka z 8 kamenů
  Vybrat kameny číslo 15, 16, 18, 19, 21, 23, 33 a 34 a postavit z nich smyčku. Hráč musí poznat její barvu sám.
  Poznámka:
  Hra se dá pro menší hráče zjednodušit tak, že navazující barvy nemusí odpovídat. Žlutá tak například může navazovat na červenou apod.