Vějíř

14.04.2014 18:48

 

Počet hráčů: 1
Karty : francouzské - 52 listů
 

Cíl hry

Vybudovat úplné vzestupné sekvence na dvojkách. Pomocnými kartami jsou čtyři listy pro sestupné sledy a devět vějířovitě rozložených listů.
Základní sestava[editovat]Z balíčku karet se vyberou 4 dvojky a položí do jedné řady na stůl. Po zamíchání karet se pod řadu dvojek vyloží druhá řada 4 pomocných karet a nad obě řady vějíř z 9 karet.

 

Průběh hry

Zbývajících 35 listů držíme v ruce a otáčíme jednu kartu za druhou. Přirovnáváme je k vyloženým listům, přičemž na dvojky klademe stejnobarevné hodnoty směrem vzestupným, do pomocné řady směrem sestupným. Nehodící se karty odkládáme stranou do druhého talónu lícem vzhůru. Nejhořejší list smíme kdykoliv zařadit do hry.

Devět vějířovitě rozložených karet tvoří rezervu, ze které přikládáme na základ nebo pomocné karty kterýkoliv list ihned, jakmile hodnota zapadá do barevného sledu. Karta odebraná z vějíře se již z talónu nedoplňuje. V pomocné řadě se tvoří sled, který v určité chvíli navazuje na tvořící se sekvenci na základní kartě. Jednu kartu po druhé sem přemístíme a vzniklou mezeru zaplníme kartou z ruky. Na tuto kartu opět přikládáme listy v sestupném pořadí a v barvě.

Hra končí vítězně jestli-že jsou karty na čtyřech hromádkách seřazených od dvojek po esa.