Žolíky

12.04.2014 12:28

 

POČET HRÁČŮ

Pro hru Joker-žolík,je zapotřebí min.2 hráčů a maximálně 4 hráčů.(Je známo, že se hraje ve více počtech, kdy je obsah karet dvojnásobný),ale tento postup nedoporučujeme vzhledem k možnosti 4 násobného počtu stejně nominované karty.(příklad 4x srdcové eso,4x srdcový.král atd.)

(A)Joker při počtu 2.hráčů - hra je velmi pružná a velice snadno se dosahuje počet záporných bodů druhého soupeře

(B)Joker při počtu 3.hráčů - pro hru je optimální tento počet na základě našich zkušeností,když každý hráč sbírá tzv.postupky a nestává se často, že další  hráč si nechává stejné karty na ruce jako Vy.

(C)Joker při počtu 4.hráčů - hra v tomto počtu přechází tzv.do fáze taktiky a hlavně docílení co nejrychlejšího nasbírání potřebného počtu pro vyložení vhledem k tomu,že další 3.spoluhráči mohou sbírat to samé co Vy a poté nemusíte docílit ani vyložení pro upsání trestných bodů:viz.kapitola počítání bodů.

 

KARTY A JEJICH HODNOTY

Počet karet potřebné pro plynulou hru je 108 . Tento počet je opravdu nutný a nechávat si nějaké karty v rukávu pro ušetření trestných bodů z minulé hry nedoporučujeme při nejbližším kole Vám nebo někomu z protihráčů budou chybět a přijde se na to!!!

V jednom balíčku musí být následující karty...2x - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,janek,dáma,král,eso v červené barvě tzv.srdcové

2x - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,janek,dáma,král,eso v červené barvě tzv.kárové(někdo používá název kulové)

2x - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,janek,dáma,král,eso v černé barvě tzv.křížové

2x - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,janek,dáma,král,eso v černé barvě tzv.listové.

4x - žolík(Joker)

Hodnota karet,jak v červené tak černé barvě, je stejná 2,3,4,5,6,7,8,9,10

Janek,dáma,král,eso mají hodnotu 10 .tzn.- pokud máte například 4 krále,každého v jiné barvě(srdce,káry,kříže,listy)máte hodnotu 40 bodů(pouze eso při uzavření hry má hodnotu 20 bodů-záporných)

Joker - slouží jako kterákoliv karta, kterou potřebujete a nemáte.(příklad máte 2 x 9 + 1 joker=27 bodů

 

TVORBA POSTUPEK

Postupka čistá : v jakékoliv barvě od hodnoty eso až  eso - pro vysvětlení eso 2,3,4,5,6,7,8,9,10,janek,dáma,král,eso-vše ve stejné barvě.Nelze mít barvu v této řadě jinou.Příklad 5 srdcová (6 křížová)a opět 7,8 srdcová,toto je zcela nepřípustné pro hru.

Postupka špinavá-tzv.vedlejší postupka: znamená, že musíte mít nejméně 3 karty stejné hodnoty ne však stejné barvy:př.3král-srdce,kříže,piky nebo 4x král-srdce,kříže,piky,listy(nelze mít král-srdce,srdce,listy,listy atd.)

Postupka čistá a špinavá + Joker: jak už název napovídá, je tvořena žolíkem (čistá postupka nebo špinavá + žolík je možná až po vyložení čisté postupky každého hráče.Příklad:4,5,6 a poté již možno král,joker,král

 

ZAČÁTEK HRY A ROZDÁVÁNÍ

Na začátku každé hry,kdy je balíček karet řádně zamíchán,spoluhráč sedící vedle Vás v proti směru hodinových ručiček,si tzv.snímá karty,kdy si odebere část karet,min.však 3 z vrchu a hledá žolíka do 3 karet ze spodu snímnutých.Pro vysvětlení-snímá karty a může se podívat na další 3, kde může být žolík.Pokud si našel žolíka, nechá si ho pro hru a karta, která byla před nebo za žolíkem bude viditelná pro všechny a balíček karet na ni bude položen.Karta se otáčí viditelně i v případě, že žádný žolík nebyl nalezen.Tato karta slouží pro zavírání z ruky,kdy si hráč nemusí brát z balíčku kartu a tato karta se mu hodí do špinavé nebo čisté postupky na ruce. Po samotném snímání,rozdává hráč který zamíchal balíček spoluhráčovi, který je na řadě ve směru hodinových ručiček(pro hru 3 a 4 hráčů)3 karty na začátek pro hráče, který je na řadě a každému dalšímu hráči po 2 kartách do počtu 15 karet hráč, který dostal na začátku 3 karty a ostatní hráči po 14 kartách.Karty nejsou viditelné při rozdávání ostatním!!!Další počet rozdaných karet je nám znám,ale naše pravidla mluví jasně 3x14+1x15 karet=57 karet rozdaných při počtu 4 hráčů.Při počtu 3 hráčů je toto číslo 2x14+1x15=43 karet,pro počet 2 hráčů je 1x14+1x15=29karet.

Pravidlo:rozdávání je nutné jenom po dvou kartách, je zcela nepřípustné po 3 či více kartách,mimo prvních 3 karet, které má začínající hráč!!!!

 

SEŘAZENÍ KARET NA RUCE HRÁČE

Po samotném rozdání karet začíná věčný problém každého hráče Joker(žolíka)což je seřazení tak, aby bylo co pro Vás nejlepší.Postup každého je otázkou cviku a zkušenosti z hry Joker,my Vám však poradíme nejdříve skládat postupky čisté a poté špinavé.Postupka čistá je důležitá pro samotnou hru. Bez čisté postupky nebude možné vykládat karty na stůl, ani zavírat hru tzv.z ruky a pokud budete mít na ruce plno špinavých postupek bez čisté, akorát prohrajete kolo a tím si připíšete plno záporných bodů.

 

SAMOTNÁ HRA

Hru začíná hráč, který dostal na začátku tzv.kartu navíc, což je hráč, který má 15 karet. Vyloží na stůl jednu kartu, kterou nepotřebuje,má ji například stejnou nebo se nehodí k postupce- 2 stejné srdcové dámy atd. a viditelnou stranou ji položí vedle balíčku. Další hráč v pořadí si odebírá jednu kartu z balíčku, zařadí si ji podle toho, jestli se mu hodí do postupky na ruce nebo ji položí na již vyhozenou kartu spoluhráče. Takto se vše opakuje až do ukončení 3 kola,kdy na stole musí být při počtu 4 hráčů vyhozených 12 karet,3 hráči 9 karet,2 hráči 6 karet a je možné vykládat postupky nebo uzavírat hru.Pokud hráč nezavírá hru tzv.z ruky,vyloží potřebný počet špinavých nebo čistých postupek na stůl a opět pokračuje ve hře tím, že musí vyhodit jednu kartu, která mu ještě zůstává na ruce na již odhozené karty. Totéž mohou udělat i ostatní hráči.Pokud nikdo hru neukončí,další kolo se dobírají karty až Vám nezůstane žádná na ruce( vše bylo doloženo tím hra končí). Hráči mohou libovolně dokládat, jak u sebe, tak u soupeřů své karty,které si buď odebírali z balíčku nebo je již měli na ruce. Tato verze jde jenom pro hráče, kteří mají vyložené karty-nelze dokládat hráčům pokud sami nemáte vyloženo!!!

 

POVOLENÝ POČET PRO VYLOŽENÍ

Pro samotné vyložení je nutné (jak již bylo psáno výše), mít čistou postupku(viz.tvorba postupek)Tento počet musí dávat dohromady celkový počet 42 bodů,je neměnný  pro každého hráče!!!Pokud tento počet bodů hráč nedosahuje,musí hrát do té doby a odebírat z balíčku nebo čekat na soupeře, až mu ji hodí na již nepotřebné karty,kde si ji poté může vzít.Jinak hraje dále bez nároku na vyložení nebo uzavírání hry.

(1 příklad : máte na ruce 3 krále listový,srdcový,křížový=30 bodů + neúplná postupka 3,4, v srdcové barvě a odebrali jste z balíčku 5 srdcová,může vykládat na stůl)

(2 příklad : máte na ruce postupku 3,4,5 v srdcové barvě a 2x krále srdcový,listový=32 bodů a spoluhráč odhodí krále, kterého ještě nemáte pikový,křížový, odeberete ho s hromady nepotřebných karet a můžete vykládat.Po tomto procesu je vždy opět nutné odhodit jednu kartu na ruce a pokračovat ve hře.

Jedno zásadní pravidlo:Při vyložení karet na počet 42 bodů je nutné mít jednu čistou postupku bez žolíka(např.4,5,6)ostatní lze libovolně kombinovat s žolíkem.

Jedna varianta je i po celou dobu hry nepřípustná : karty např.2,3 srdcové,žolík,žolík(bráno jako karta 4,5 srdcová a opět 6 srdcová atd..Dva žolíky vedle sebe v postupkách čistých i špinavých jsou v rozporu s pravidly!!!

 

UKONČENÍ HRY

Ukončení-uzavírání hry,je možné až opravdu po třetím kole a to 3 způsoby:

1) Hráč vykládá postupky špinavé-čisté na stůl do doby,až mu zůstane jedna karta, kterou uzavírá hru a tu položí kartu na již odhozené karty tím, že ji otočí znakem-číslem dolů.

2) V případě, že hráč (Vy)drží na ruce postupky v takovém pořadí, kdy karty dávají možnost vyložit je současně a jednou kartou může zavřít,jde o způsob vyložení a uzavření,,z ruky“,poslední kartu nepotřebnou na ruce opět otočí znakem-číslem dolů a ukončí tímto hru.

3) Spodní kartou,která je pro potřebu uzavření z ruky,kdy hráč vidí, že se mu tato karta hodí do postupky špinavé nebo čisté na ruce a nechce si brát z balíčku nebo čekat až spoluhráč vyhodí na již nepotřebné karty.

Pro případ že hráč, který uzavírá hru a není potřeba nikde doložit  Jokera,zůstává mu do dalšího kola kde je může libovolně použít.Totéž platí, pokud doloží kartu spoluhráči, který má na místě žolíka a ihned uzavírá hru, že si ho ponechává do dalšího kola.(tento hráč má v dalším kolem o počet žolíků méně karet.Tzn.máte 2 žolíky s minulé hry,při rozdávání dostanete 12 karet,pokud nezačínáte.Jinak by počet byl 13 karet)

Joker, který je místo chybějící karty a spoluhráč tuto kartu má,ho může vzít pro vlastní použití a libovolně s ním nakládat ve hře.

(před bodem 1,2,3 uzavření hry si každý musí vzít kartu z balíčku,nebo z nepotřebných karet a poté uzavírat!!

Opět pravidlo : ukončit hru až po 3 kole,nutný počet bodů 42,čistá minimálně jedna postupka netvořená žolíkem!!! 

 

POČÍTÁNÍ BODŮ

Pro každé ukončení hry (1,2,3) viz předchozí kapitola je bodování jiné

1a) V případě, že hráči měli vyložené karty a jeden uzavřel hru je bodování následující:

Čísla 2,3,4,5,6,7,8,9,10, se počítají stejně jako je jejich hodnota.Janek,dáma,král je toto číslo 10 za každou takovou kartu.Eso má ale v tomto případě hodnotu 20 bodů.Každému hráči se tento bodový součet napíše jako mínus, ale pozor jsou to už záporné body:např.—38 bodů.Pouze hráč, který uzavřel tuto hru si může na svůj účet připsat + 10 bodů.V případě, že má např. - 90 záporných bodů,odečte tento výsledek od dosavadních,což znamená, že si do svého sloupce s bodovým skórem napíše konečných - 80 bodů.Pokud hráč bude i nadále uzavírat hru a dostane se do kladného počtu bodů, bude psát před svůj bodový počet znaménko +(kladné)např. +20 bodů.

1b) Pro tento případ ukončení hry,kdy hráči nemají vyloženo nebo jenom např.1,je při ukončení hry konečný počet záporných bodů –100 pro každého, který nevyloží.Platí pouze pro hráče, kteří nevyložili žádnou postupku špinavou-čistou na stůl a hráč, který ukončil hru již měl předchozí kola vyloženo a pouze dokládal karty k sobě nebo těm hráčům, kteří měli vyloženo.Každému hráči se tak připíše ke svému skóre –100 a jenom těm, kteří si včas vyložili je přičteno pouze to, co mají na ruce(např.hráč 2 měl eso a 9= -29bodů)

2a3) Ukončení z ruky je počítáno stejně jako pro bod (1ab), ale pouze se změnou, že se vše počítá násobkem 2x.Přiklad: zůstatek karet na ruce hráče je v hodnotě 9,5,3 a král=27 záporných bodů x2 násobek je konečný součet 54 záporných bodů.Tento stav platí jenom pro hráče, kteří měli vyložené karty a sečetli zůstatkové na ruce a znásobili.Pokud hráč nemá vyložené žádné karty žádné a některý uzavřel z ruky,připíše si na svůj účet –200 bodů.Hráč, který takto ukončil hru si připočte +20 bodů

A nakonec počítání,,Joker“pro případ (1a)je tato hodnota –50bodů za každého žolíka.Pro případ (1b)se Joker nepočítá a je brán jako celek –100bodů za všechny karty na ruce.

Pro ukončení z ruky (2a3) je opět 2xnásobek  1/ks –50=1/ks -100bodů.Proto nedoporučujeme z našeho hlediska nechávat si dlouho na ruce několik žolíků, když máte podezření, že některý hráč v brzké době uzavře z ruky!!!Ale pokud si nevyložíte a čekáte na kartu(nemáte potřebný počet bodů v postupce)a některý hráč uzavřel z ruky,připíšete si na svůj účet –200 bodů za všechny karty(nezávisle na počtu žolíků v ruce)


Hra končí počtem –1000 bodů jednoho z hráčů