Žouželení

26.03.2020 19:11

 

3 - 15 hráčů

0,5 - 2 hodiny

 

 

Jeden ze skupiny hráčů odejde z doslechu a ostatní se domluví na nějakém slovese - činnosti, kterou nepřítomný hráč bude hádat. Po společné dohodě se dotyčný vrátí a musí postupně nepřímými otázkami eliminovat ostatní činnosti aby se dostal k té, na kterou všichni myslí. Jak se ptát? Protože nevíme o jaké sloveso se jedná, budeme se ptát fiktivním slovesem jehož infinitiv je "žouželiti". ("Žouželí se ve dne?","Žouželíš často?" apod.) Dotazovaní smí odpovídat pouze slovy ano a ne. Žádná jiná odpověď se nepřipouští. Jestliže je tazatel přesvědčen, že zná to pravé sloveso, řekne ho. Takto hádat smí pouze třikrát. Pokud neuhodne napotřetí ztrácí bod nebo odevzdává fant. Jednotlivé hádání je vhodné časově omezit.