Požadavky na prostory

Podle typu akce a požadavků účinkujících je možné přizpůsobit:

- uspořádání sálu (počty a rozmístění stolů a židlí)

- osvětlení (osvětlení sálu, přísálí a jeviště)

- ozvučení (rozmístění a počty mikrofonů, použití komponentů aparatury apod.)

- k dispozici uzamykatelná šatna s vybavením

Smluvní ujednání

Pro každou akci uzavíráme s účinkujícími smlouvu, která kromě jiného obsahuje:

- termíny, místo a předmět

- autorská ujednání

- technické a další požadavky na konání akce

Pronájem sálu

Pokud si chcete přímo pronajmout sál pro vlastní akci, obraťte se prosím přímo na provozovatele sálu, který vám rovněž sdělí aktuální podmínky sálu: pronájem sálu

Základní parametry

- rozměr sálu

- rozměr přísálí

- rozměr jeviště

- šatna pro diváky

- šatna pro účinkující

 

 

Fotogalerie: Sál u Boudů

Záznamy: 9 - 14 ze 14
<< 1 | 2