28.3.2017 Mystéria starověku - Káiláš, mandala hory zasvěcení

28.3.2017 Mystéria starověku - Káiláš, mandala hory zasvěcení

Přednáška předního českého myslitele Roberta Nevy z cyklu Mystéria Starověku, tentokrát na aktuální téma: Káiláš, mandala hory zasvěcení, brána do čtrnácti forem existence a sedmi bhuvan, stavů bytí

 

Vstupné: 50,- Kč 

Začátek: 28.2.2017 od 20 hodin

Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty) > Klub U Boudů

 

Káiláš, jedno z nejvznešenějších míst světa, uctívané kultem šamanského bon asijského pravěku, archaickými skupinami šivaismu, vadžrajánovými tantriky všech směrů a potažmo obdivované mnohými následovníky dalších světových kultur, není obvyklá hora, masa slepenců a hornin zdvižených z mořského dna při vrásnění Himálaje a Hindukúše.
Zasvěcenci (mahásiddhové), zde měli vytvořit bránu (uttama-dvára), jakousi obdobu mystérií hory Sinaj jak ji známe z Bible, kde se měli setkat s projevenými jsoucny (zářemi) nezměrné inteligence ákášahu (inteligentního samojsoucího praprostoru Brahmana, Šivy, Samantabhadra Buddhy...).
Na světě je několik známých a mnoho záměrně skrytých míst (bhuvana-lóka), kde se projevují magnetické anomálie, či záhadné zjevy, a úkazy, projevující se dokonce jako fenomén legend a la hora Blaník. Jedná se o časové proměny, kdy rok našeho jakoby - času je dnem v říši uvnitř hory a jeskyně.
Známe to z celého světa. Mojžíš a jeho setkání na hoře Sinaj (Měsíčním vrchu), s čímsi, co se prohlásilo za samojsoucí Bytí (Jsem, kterýž Jsem), podzemí Jeruzaléma, jeskyně s heslem Sezame otevři se z Tisíce a jedné noci, legendy o Blaníku a dalších horách v našich pověstech, ŠAMBHALA, hora Káiláš, dračí žíly z učerní o Tao, jezero z chráme Nárájany v severní zemi ŠVÉTADVÍPAH, ostrov Avalon, keltských legend, hora ptáka fénixe z ruských bylin.
Celé knihy by vydaly na encyklopedie o hlavních píthách Země.
Káiláš byl předmětem mnoha výzkumů, ať povrchních, geologických, esoterních, senzačních, věrohodných nebo smyšlenkami opředených.
Dle Tripura rahasji, bráhmanského spisu plného zázraků šivaistických a jiných siddhů, je k průniku do takové brahma-dvára, dvěří bráhmana, zapotřebí průvodce, zasvěcence, jenž uskutečnil vadžra-déhah, tělo plné alchymistické proměny, aby buďto jemným nebo též hrubým tělem bylo lze prostoupit do nitra svaté Hory.
Vadžra-siddha, je buďto přítomen viditelně, v čemsi podobném lidskému tělu, jak to konal patriarcha Henoch nebo pověstný Babadží, avatár Himálaje,
nebo jako záře, sama sebe rozdělující na další světla, jako kdyby tu byla přítomna celá legie energetických jino-zemšťanů a přitom může jít o manifestaci jedné to jediné bytosti osvíceného, probuzeného a hmotu transformujícího mahásiddhy.
Bylo by nutno splnit nespočet podmínek pro osvobození se od sebe sama takovým způsobem, aby člověk uskutečnil tento vrcholný nad-nestav, jako Dordže gerab, Padmasambhavah a jiní probuzenci.
Přesto již otevřená mysl, nad-logika, a schopnost číst auru (léšjá), takového místa, dokáže uvést člověka do nepředstavitelného osvícení.
K tomu slouží příprava pomocí manter a dechových cvičení z´ágam Velké pečetě a dalších tradic.
To je předmětem cvičení a tréningu, aby takovéosvobozující zasvěcení bylo vůbec možné.