3.3.2020 - křeslo pro hosta s Petrem Sobotkou

3.3.2020 - křeslo pro hosta s Petrem Sobotkou

 

Křeslo pro hosta s Petrem Sobotkou o rozhlasovém METEORU, astronomii ...

 

beseduje: Tomáš Janoušek s Petrem Sobotkou

Vstupné: 25,- Kč 

Začátek: 3.3.2020 od 19.30 hodin

Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty)

Registrace pro Geocaching: listing

Finančně podpořeno z kulturních grantů MHMP Prahy.

 

Astronomie se stala jeho koníčkem už ve 13 letech. Pro zájem o tento vědní obor se inspiroval poslechem rozhlasového pořadu Meteor, televizním pořadem s dr. Jiřím Grygarem Okna vesmíru dokořán a dobrodružnými romány Julese Verna. Svůj první popularizační článek napsal už v 17 letech do astronomického časopisu Perseus.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor užitá fyzika – astrofyzika. V letech 2003 až 2006 byl učitelem matematiky, fyziky a informatiky. Nejprve na základní škole ve Velimi a poté na 7. základní škole v Kolíně.

V letech 2005 až 2013 pracoval v Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově, do roku 2007 jako odborný pracovník Stelárního oddělení, poté v Oddělení pro vnější vztahy. Od roku 2005 působil jako externí redaktor Českého rozhlasu, od roku 2014 až do současnosti je jeho kmenovým zaměstnancem. V letech 2001 až 2004 a 2009 až do současnosti působí též ve Výkonném výboru České astronomické společnosti na pozici tajemníka.

Petr Sobotka začal spolupracovat s rozhlasovým Meteorem v roce 2003, kdy ho pozval k mikrofonu tehdejší redaktor Meteoru Ivo Budil, aby pohovořil o polární záři viditelné z ČR. Sobotka pak byl hostem Meteoru jako astronom do roku 2006 ještě několikrát. V letech 2008 a 2009 jako externí redaktor připravil pro Meteor, (již vedeném Markem Janáčem) několik příspěvků.

Autorsky se po Marku Janáčovi ujal přípravy a moderování pořadu od ledna 2014. Zajímavou okolností v této souvislosti je skutečnost, že se redaktorem tohoto pořadu stal nejprve jako posluchač, kterého pořad v mládí inspiroval k vědecké dráze, později v něm vystupoval jako odborník, dále jako spolupracovník, aby se nakonec sám stal jeho tvůrcem. Sobotka se snaží v Meteoru zachovávat žánrovou i obsahovou pestrost. V pořadu se objevují četby, dramatizace, rozhovory. Meteor není jen pořadem pro milovníky přírody, ale rozšířil svůj záběr i na nové obory, které v dobách vzniku pořadu ani neexistovaly. Petr Sobotka hledá mezi mladými vědci nové talenty s vypravěčskými schopnosti, kteří dokáží i složité vědecké poznatky přiblížit běžným lidem. V roce 2014 se Meteor úspěšně podílel na akci sčítání bílých čápů pro Českou společnost ornitologickou. Spolupracoval také s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy na sběru hlemýždě zahradního. V poslední době pomáhal monitorovat výskyt plcha velkého společně s Univerzitou Palackého v Olomouci. Velký úspěch u posluchačů zaznamenalo také první živé vysílání Meteoru v Plzni dne 2. května 2015. V srpnu 2015 byl Meteor vyhodnocen jako nejposlouchanější pořad stanice Dvojka.