6.2.2018 Mexiko

6.2.2018  Mexiko

 

eventová adresa: https://coord.info/GC7H3EK

 

beseduje: Tomáš Janoušek

Vstupné:  120,- Kč s ochutnávkou / 25,- Kč bez ochutnávky

Začátek: 6.2..2018 od 19 hodin

Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty)

Registrace pro Geocaching: zde

 

Povídání doplněné množstvím fotografií o Mexiku a živá ukázka mexických tanců.

Pokud si objednáte - ochutnávku, pak můžete očekávat: 2x Tequila, Mescala, drobné pochutiny mexické kuchyně.


Mexiko, plným názvem Spojené státy mexické, španělsky Estados Unidos Mexicanos, je federativní republika na americkém kontinentě. Geopoliticky bývá řazena buď k Severní Americe nebo Střední Americe. Spojené státy mexické jsou americká země. Na severu hraničí s USA a na jihu s Guatemalou a Belize. K Mexiku patří také několik ostrovů ležících na západě v Tichém oceánu, a na východě okolo pobřeží v Mexickém zálivu, či Karibském moři. Nejnižším bodem je proláklina nedaleko Mexicali (–10 m).

V předkolumbovském období se na území dnešního středního a jižního Mexika rozvíjely mezoamerické civilizace. Po příchodu Evropanů do „Nového světa“ dobyl mezi roky 1519 a 1521 conquistador Hernán Cortés Aztéckou říši, záhy poté obrátili Španělé pozornost na ostatní indiánské státy v oblasti, přičemž poslední dobyli roku 1697. V roce 1535 založili Španělé svoji kolonii Nové Španělsko s hlavním městem Ciudad de México na místě hlavního aztéckého města Tenochtitlán přímo na území vysušeného jezera. V první třetině 19. století sice získalo Mexiko nezávislost na Španělsku, ale odtržení Texaské republiky a po prohrané Mexicko-americké válce (1846–1848) ztratilo Mexiko rozsáhlé území na severu státu (Horní Kalifornie a Santa Fe de Nuevo México). Vlády nad zemí se také na čas zmocnili Francouzi (1864–1867). Zakladatelem moderního mexického státu je Benito Juárez, první prezident v Americe indiánského původu. Díky objevu ropy v Mexickém zálivu je životní úroveň v zemi relativně vyšší, než v ostatních latinskoamerických zemích. Mexiko má činné sopky a je ohrožováno zemětřeseními. Roku 1985 jedno takové napáchalo velké škody v hlavním městě. Během Mexické revoluce se v chudých částech Mexika (především Chiapasu) zformovalo hnutí EZLN, vedené Emilianem Zapatou, které nakonec vytvořilo na jihu země vlastní autonomní oblast a dodnes je v konfliktu s mexickou vládou.

 

 

beseduje: 

Vstupné: 25,- Kč

Začátek: 9.1.2018 od 19 hodin

Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty)

Registrace pro Geocaching: zde

 

Povídání doplněné množstvím fotografií o jižním Toskásku, jeho geologických zajímavostech, geotermálních lokalitách, etruských památkách a italském geocachingu.