7.10.2015 Renesanční zpěvy vážně i nevážně

7.10.2015 Renesanční zpěvy vážně i nevážně

Večer hraje Renesanční soubor Cantio Antiqua.

 

Vstupné: dobrovolné

Začátek: 7.10.2015 od 19.30 hodin

Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty)

Rezervace: od 1.9.2015

 

 

Renesanční soubor Cantio Antiqua již zpíval na hradech a zámcích, v klášterech a kostelích, v knihovnách, sklepích i zahradách, na jarmarcích, na lodi, na rockovém festivalu i v kavárně a nyní přijede zazpívat i do sálu U Boudů do Kolovrat.
Koncert bude probíhat v neformální atmosféře se stolovým uspořádáním. Pokud přijdete v dobovém, ideálně renesančním, kostýmu, bude na Vás čekat malé překvapení.
Po koncertě bude pokračovat ''after party'' s dalším zpěvem, reprodukovnou hudbou a můžete si i dle libosti zatančit.

 

Historie

Smíšený komorní sbor Cantio antiqua Praha vznikl koncem 80. let z členů studentského sboru Cantus semper vivus vedeného Věrou Jankovičovou, který působil při gymnáziu Budějovická v Praze 4.
V současném složení vystupuje Cantio antiqua asi od roku 1999.

Zaměření

Cantio antiqua Praha se orientuje převážně na renesanční a raně barokní polyfonní hudbu. Repertoár souboru tvoří až osmihlasá vokální díla světská i duchovní autorů italských, francouzských, anglických, německých a španělských; samostatnou část repertoáru pak představují skladby vánoční, které podávají průřez této hudby v Čechách od počátku 15. století až po tvorbu skladatelů raného baroka.

Obsazení

Komorní obsazení souboru Cantio antiqua Praha (čtyři soprány, mezzosoprán, tři alty, tenor a bas) umožňuje přiblížit se dobové interpretační praxi,  kdy každý hlas byl prováděn třeba jen jedním zpěvákem či instrumentalistou. Cantio antiqua Praha příležitostně spolupracuje s instrumentalisty – hráči na zobcové flétny, loutnisty či kytaristy, hráči na smyčcové nástroje nebo s cembalisty.

Členové

soprán:
Lada Krenková
Radana Sedláčková
Markéta Žížalová

alt:
Hana Ctiborová
Václava Makovcová
Alena Mrázková

tenor:
Jan Kmoch

bas:
Jiří Petr
Michal Doleček