jaro 2014 > 4x500,- Kč - Promítání filmů z festivalu "Jeden svět"

Adoptovaná akce: Promítání 4 filmů z festivalu "Jeden svět"

Období adopce: jaro 2014 

Výše adopce: 4x500,- Kč = celkem 2.000,- Kč

Adoptující: příznivec Jednoho světa