listopad 2013 > 4x500,- Kč - Promítání filmů z festivalu "Jeden svět"

 

Adoptovaná akce: Promítání 4 filmů z festivalu "Jeden svět"

Období adopce: listopad 2013 

Výše adopce: 4x500,- Kč = celkem 2.000,- Kč

Adoptující: příznivec Jednoho světa