Promítání filmu z festivalu "Jeden svět"

Promítání filmu z festivalu "Jeden svět"

 

Adopční částka: 500,- Kč/promítání

 

seznam promítání > zde

 

Filmový festival "Jeden svět" zapůjčuje zdarma k promítání vybrané snímky z posledních několika ročníků. Vstupné tak musí být zachováno na nulové výši, ovšem promítání jako takové něco stojí. 

Proto je nutné pro každé promítání zajistit finanční částku ve výši cca 500,- Kč, která v sobě zahrnuje následující náklady:

  • pronájem sálu
  • ozvučení
  • amortizace promítačky
  • propagace