K propagaci

 

Logo můžete použít k odkazu na naše stránky, případně k tištěným zprávám o našem sdružení.

Barevné logo:

Klub_logo_barva.png (161 kB)
Klub_logo_barva.gif (19 kB)
Klub_logo_barva.jpg (71 kB)
 

Černobílé logo:

Klub_logo_cb.png (162 kB)
Klub_logo_cb.gif (31 kB)
Klub_logo_cb.jpg (65 kB)
 

Oficiální dokumenty

 

Stanovy

stanovy_2013.pdf (287 kB)

 

Výroční zprávy

2013: VZ-KUB-2013.pdf (1,7 MB)

2014: VZ-KUB-2014.pdf (1,8 MB)