Registrace

Registrací na akci jste provedli objednávku pro nákup v předprodeji vstupenek.

Registrace je po provedení platby v daném termmínu závazná.

Vstupenky obdržíte 30 minut před konáním akce v místě jejího konání.

Registrace neuhrazené do 3 pracovních dnů budou stornovány.

Platba za registraci

Po provedení registrace proveďte platbu nejpozději do 2 dnů, a to ve výši rovnající se počtu vstupenek vynásobených cenou jedné vstupenky.

Platbu poukažte na účet Klubu U Boudů:  7681789001/5500

U platby uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení, které jste uvedli v registraci.

Potvrzení o přijetí platby a tím platnosti registrace obdržíte během několika pracovních dnů od její přijetí (dotazy to neurychlíte).

Předprodej vstupenek

 

V předprodeji je možné zakoupit vstupenky na takové akce, u kterých je výslovně uvedeno "PŘEDPRODEJ".

Předprodej funguje:

  1. v restauraci U Boudů
  2. on-line pomocí registrace na tomto webu

 

Předprodejem nevzniká automaticky nárok na jakoukoli slevu.